Of dit de lijnen zijn die Frans Koevoets, looptrainer van de Boekelopers, op 22 oktober vanaf 20.00 uur uit gaat zetten voor de jeugdvoetbaltrainers van BSC Unisson, is nog maar de vraag. Vast staat al wel de eerste samenwerking op technisch vlak tussen de lopers en de voetballers van BSC Unisson.

Het is de bedoeling dat Frans tijdens een aantal clinics voor de trainers van de BSC Unisson voetbaljeugd op het veld ingaat op het lopen en loopvormen bij warming-ups en hersteltrainigen.

De technische commissie biedt hiermee haar jeugdtrainers nog meer gerichte trainingsvormen aan, zoals toegelicht op het laatste trainers- en leidersoverleg op dinsdag 8 oktober j.l..

Het is haast een traditie geworden dat, tijdens de 4 dagen durende 3-sterren Military van Boekelo, het beheer van de fietsenstalling en de autoparkeerterreinen wordt verzorgd door leden van BSC Unisson. Zoals altijd, verliep ook dit jaar weer alles op rolletjes en nagenoeg zonder problemen.

Clemens Stemerdink, Richard Lijftogt, Remy van der Beek en Timon Ferree stonden, zoals gebruikelijk, garant voor een vlekkeloze organisatie van dit massale gebeuren, waar veel BSC Unisson leden (voetbal en lopers) weer vrijwillig en gratis hun medewerking aan verleenden. Daartegenover staat een leuke vergoeding die BSC Unisson van de Organisatie van de Military ontvangt.

Military 3

Military4

Military 1

Military 2

(foto’s Robert Zoetman en Bas Hassink)

Het bestuur van BSC Unisson bedankt alle vrijwilligers die namens onze vereniging hebben bijgedragen aan een vlekkeloze en vlotte afhandeling van de grote parkeerstroom aan auto’s en fietsen tijdens de editie van 2013. Uiteraard hopen we ook volgend jaar weer een beroep op jullie te kunnen doen.

Zonder ernstige ongevallen, met hier en daar een weigering op een hindernis, is de 2013 editie van de Military Crossloop succesvol verlopen. Een grote opkomst (rond de 150) en een mooie mix aan deelnemers( man, vrouw, jong en op leeftijd) stemt de activiteitencommissie tot tevredenheid. Onze dank gaat uit naar de Boekelose Tennis Club voor het gebruik van hun accommodatie en naar de dames van de E.H.B.O die belangeloos hun diensten ter beschikking hebben gesteld.

military crossloop 2Namens alle deelnemers is een bedankje aan de activiteitencommissie van de Boekelopers op zijn plaats, zonder hen geen Military Crossloop.

Foto’s zijn te vinden in ons fotoalbum op de website.

Wat doe je als je Sam de Jong heet, gek bent van voetbal en knakworst en je uitgerekend 9 jaar wordt op een dinsdag, als je teamgenoten je verwachten op de training; nou dan neem je toch gewoon een grote pan met knakworst mee naar De Grobbe en trakteer je alle trainingsmaatjes op zo’n overheerlijk broodje knak met ketchup of mayo naar keuze en doe je er ook nog een pakje drinken bij.

Sam alsnog van harte gefeliciteerd namens BSC Unisson en alle liefhebbers van knakworst.

samdej2samdej1

(foto’s Robert Zoetman)

Voor diegenen die Sam niet kennen, dit is hem:

sam de j

…………..Eindelijk, het lang gehoopte goede nieuws is dan toch nog te melden…………..de kogel is door de kerk…………..er gaat definitief gebouwd worden……………MFA geeft Boekelose Bouwcombinatie opdracht……….start van de bouw 21 oktober 2013……………it gaet oan…………..Voor de (gesproken) “goed nieuws rede” van Voorzitter Rob Stokkers van BSC Unisson……………

imagesCASAU162

“De kogel is door de kerk. It gaet oan, zoals de Friezen zeggen”

“Voor ons nog geen Elfstedentocht, maar we naderen wel de finish van onze eigen elf-jaren tocht. We zijn als het ware op de Bonkevaart aanbeland. Er gaat namenlijk gebouwd worden.

De bouw van de Multi Functionele Accommodatie kan beginnen. Na vele jaren van touwtrekken, procedures, bestemmingsplannen, tekeningen, overleggen, vergaderen, nogmaals vergaderen, slaan we nu definitief een nieuwe bladzijde om.

Begin september zijn de laatste obstakels op weg naar de nieuwe accommodatie genomen. Alle hobbels zijn geslecht en de Stichting MFA heeft dan ook de Boekelose aannemerscombinatie opdracht gegeven om te starten. De voorbereidingen daarvoor zijn al weer enkele weken in volle gang en er wordt toegewerkt naar een zichtbare start van de bouw op 21 oktober 2013.

Naast kleedruimtes en clubgebouw voor BSC Unisson, biedt het MFA ruimte aan de muziekvereniging,  de Dorpsraad en aan commerciële activiteiten, waaronder fysiotherapie en kinderfysiotherapie.

Namens BSC Unisson willen wij iedereen van harte bedanken die heeft bijgedragen aan dit resultaat. Het is nu aan ons allemaal om er een groot succes van te maken, maar dat gaat vast lukken.”

Rob Stokkers, Voorzitter BSC Unisson, Boekelo 20 september 2013

Nog veel meer nieuws en uiteraard de laatste ontwikkelingen over de nieuwbouw, op onze ALV, dinsdag 29 oktober 2013, 20.00 uur De Grobbe
 
http://www.bscunisson.nl/wp-content/uploads/2013/09/memo.mp3

Een vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers, niet zonder de zichtbare vrijwilligers, maar zeker ook niet zonder de stille vrijwilligers. Marjo Hendrix is zo’n stille vrijwilligster bij BSC Unisson die helaas, vanwege gezondheidsproblemen, moet stoppen met haar keukendiensten bij thuiswedstrijden van BSC Unisson 1.

Marjo heeft jarenlang, eerst op het Unicum en later op De Grobbe, zonder morren en met veel enthousiastme, haar keukendiensten gedraaid tijdens thuiswedstrijden van het eerste team op de zondagmiddag. Marjo “leverde de kwaliteit zoals we van haar gewend waren”. We zijn Marjo erg dankbaar voor haar jarenlange vrijwilligerswerk bij BSC Unisson en hopen haar uiteraard nog eens zonder de karakteristieke schort op De Grobbe en/of het nieuwe Sportpark Boekelo te mogen begroeten. De koffie staat klaar.

In verband met het stoppen van Marjo Hendrix als vrijwilligster bij BSC Unisson, zoeken wij 1 of meerdere vrijwilligers (m/v) die in principe 1 keer in de 14 dagen keukendienst willen draaien, gedurende een aantal uren op de zondagmiddag tijdens de thuiswedstrijden van BSC Unisson 1. Belangstellenden mailen naar kantine@bscunisson.nl of bellen met Monique Kip, planning kantinediensten,  0534281566. Voor deze en alle overige vacatures, klik hier.

De Singelloop 2013 zit erop. De 16e editie telde een recordaantal voorinschrijvingen. Ook de na-inschrijvingen stroomden binnen, ondanks de regen in de ochtend. Dit resulteerde in ongeveer 3000 inschrijvingen voor één van de grootste loopevenementen in de regio.

Wij willen via deze weg alle lopers, de meer dan 170 vrijwilligers en natuurlijk de bewoners van de singels danken voor jullie geweldige prestatie! Zonder jullie geen Singelloop!

De deelnemende Boekelopers hebben goed gelopen! Ging het bij de ene deelnemer om gewoon lekker lopen of finishen, wilde een ander zijn PR verbeteren. Wil je jouw eindtijd weten? Kijk op uitslagen.nl voor je eigen tijd! Onderstaand de bij ons bekende Boekelopers met hun eindtijd.

foto singelloop

*Harrie Bellers    38.13   *Henk Blik    40.06  *Annemiek Egberink   47.31                    

*Ellen Evers   53.02  *Ferranic Gerritsen   46.20  *Gea Meutstege    48.36

* Gerrit Meutstege  37.03  *Ronald Teeuw   37.01  *Annet de Vos     45.17

*Ellen Willink    52.31

Bij BSC Unisson gaat het bijna altijd over voetballen of hardlopen en dat is ook logisch, maar we willen de leden naast de sport meer ontspanning aanbieden. Zo werd in December de playbackshow voor het eerst met veel succes georganiseerd.

Deze is destijds georganiseerd door Egbert Roossink, Remy van der Beek en mijzelf (Arjan Wissink). Verdere activiteiten buiten het voetbal hebben we niet gehad. Daarom heb ik in het voorjaar een voorstel gedaan aan Rob Stokkers om een activiteitencommissie samen te stellen. Rob en tegelijk alle andere bestuursleden vonden dit een goed initiatief. Ik heb er bewust voor gekozen om een commissie van zeven mensen bij elkaar te krijgen zodat een ieder niet bij iedere activiteit betrokken hoeft te zijn. In juli was het zover dat ik een geselecteerd gezelschap van zeven mensen bij elkaar had.

Kortom, vanaf dit seizoen heeft BSC Unisson weer een activiteitencommissie en deze bestaat uit de volgende personen:

Arjan Wissink, Egbert Roossink, Remy van der Beek, Monique Kip, Renate Winters, Wendy Zoetman, Ramona van der Beek.
 

Met elkaar hebben wij op donderdag 23 augustus om de tafel gezeten en bekeken welke activiteiten er in ieder geval op het programma moeten staan.

  • Op vrijdag 23 november zal de eerste activiteit zijn. Vorig jaar was het een groot succes en dus zagen wij geen enkele reden om de playbackshow van het programma af te halen.
  • Kort daarna zullen wij als activiteitencommissie ervoor zorgen dat Sinterklaas op vrijdag 29 november netjes wordt ontvangen op de Grobbe voor onze jongste leden.
  • Op zaterdag 18 januari hopen wij alle E en D spelers op de Grobbe te ontvangen voor een filmavond.
  • Om ook de oudere jeugd wat aan te kunnen bieden zal er op vrijdag 14 maart een speursmokkeltocht worden georganiseerd voor de A, B en C jeugd.
  • De laatste activiteit zal volgend jaar het jaarlijkse Stratentoernooi zijn. Aangezien het aantal enthousiaste organisatoren ook steeds kleiner werd, wij dit komend jaar op ons nemen. Het Stratentoernooi zal plaats vinden op vrijdag 23 mei.

Zo lijkt het allemaal heel wat, maar als er gekeken wordt naar de hoeveelheid werk die er in het organiseren van de activiteiten zit valt het allemaal wel mee. Wij willen echter niet te veel hooi op de vork nemen, maar er juist voor zorgen dat de genoemde activiteiten een groot succes worden! Daarnaast kunnen we ook niet te ver in het voren plannen, want wie kunnen ons vertellen wanneer wij overgaan naar het nieuwe complex? Wellicht komen er nog enkele activiteiten bij, maar dat zullen wij in een later stadium bekijken. Mocht iemand suggesties hebben dan staan wij daar altijd voor open. Deze kun je mailen naar arjanwissink4@hotmail.com of naar recreatie@bscunisson.nl.

De 15 minuten durende film die bovenaan dit bericht kon worden afgespeeld http://www.youtube.com/watch?v=ohIgjRtnYTs is een compilatie van de optredens tijdens de playbackshow van vorig jaar met dank aan Celine Rietman-Spaansen.

Een paar sfeerfoto’s:

playback1playback2playback3playback4

Vanaf deze kant hoop ik dat we met zijn allen een sportief seizoen tegemoet gaan waar we naast het voetballen ook plezier met elkaar hebben.

Bekijk ook onze pagina elders op deze site onder voetbal/organisatie/activiteiten

Sportieve groeten namens de activiteitencommissie, Arjan Wissink.

Wie Teun’s nog jonge scheidsrechterscarriere een beetje heeft gevolgd weet dat hij is begonnen als pupillenscheidsrechter bij BSC Unisson, maar inmiddels voor de KNVB fluit. En nu regelt hij de scheidsrechterszaken bij de pupillen van BSC Unisson en is hij dringend op zoek naar jou, tenminste als je minimaal 12 bent en het je leuk lijkt af en toe eens te fluiten op een zaterdagmorgen.

Uiteraard mag je op kosten van BSC Unisson een cursus volgen, mocht je een scheidsrechterscarriere op willen bouwen en begeleiden we je tijdens het fluiten.

Heb je interesse, of vragen, mail dan naar voetbal_wedstrijdzaken@bscunisson.nl of naar werving-bscunisson@live.nl.

Jan, Bert en Jaap hebben zondag 25 augustus, na tientallen jaren gevoetbald te hebben bij BSC Unisson, afscheid genomen van de actieve voetbalsport in een wedstrijd van hun BSC Unisson 6 tegen het “oude PW” uit Enschede. Geheel toevallig werden alle 3 gekroond tot “Man of the Match”.

Na de wedstrijd werd niet alleen dit illuster trio opgenomen in de eregalerij van de oude glorie, maar ook Jaqueline Warrink, die jarenlang allerlei activiteiten voor het zesde verzorgde.

Met een ferme knipoog kreeg Jaap, als enige met een BSC achtergrond, en op de foto te zien in een rood trainingsjasje (heel goed Jaap), de oorkonde aangeboden in een wel heel erg opzichtige blauwe lijst.

De vrouwen kregen van aanvoerder Rob Stokkers een bos bloemen overhandigd.

Nagefeest werd er nog uren, het ophalen van anekdotes nam dezelfde tijd in beslag. Uiteraard verwachten we onze, inmiddels, oud-teamgenoten nog wel eens aan de andere kant van de lijn te mogen begroeten.  

Onderstaand een paar sfeerfoto’s. Voor de overige foto’s kijk elders op deze site onder voetbal/foto’s, of klik hier.

IMG_2761   IMG_2837IMG_2865   IMG_2888IMG_2901