De contributiebedragen per jaar:

Soort lid/Contributie  Per jaar 
Algemeen
Niet sportend lid  €                                  50,00
Afdeling lopen
Standaard contributie Boekelopers  €                                  86,00
Standaard contributie Survivalrun  €                                  86,00
Afdeling voetbal
Kabouter (4 en 5 jaar, geen competitie)  €                                        –
Mini (O7 competitie), pupil (O8 t/m O13)  €                                100,00
Junior (O15 t/m O19)  €                                115,00
Senior  €                                160,00
Senior 35+/45+ competitie  €                                  80,00
Niet sportend lid, wel lid van de KNVB  €                                  68,00

De contributie bedragen zijn vastgesteld door de ALV op 23 oktober 2017. Voor de bepaling van de hoogte van de contributie is de leeftijd bepalend en niet de categorie waarin het lid uitkomt. Het verenigingsjaar loopt voor alle sporten bij BSC Unisson van 1 juli t/m 30 juni.

Kledingfonds (voetbal)

De afdeling voetbal kent sinds 2012 een verplicht Kledingfonds voor de gemeenschappelijke aanschaf van wedstrijdtenues. De jaarlijkse bijdrage is momenteel € 30,00 per jaar. Klik hier voor alle info m.b.t. het Kledingfonds.

Bepalingen Lidmaatschap

  • Contributie dient voor 31 oktober van een lopend seizoen betaald te zijn (bij betaling in 2 termijnen, de 2e termijn voor 31 januari te betalen)
  • Indien leden niet voor automatische incasso kiezen, of de automatische incasso mislukt, brengen wij € 10 administratiekosten in rekening (Besluit ALV).
  • Het IBAN nummer van de ledenadministratie rekening is NL02 RABO0316706183. Contributiebedragen uitsluitend naar dit rekeningnummer overschrijven.
  • Zowel incassoleden als leden die via een overschrijving hun contributie voldoen ontvangen hiervoor geen nota. Dit ontslaat het lid echter niet van de verplichting te betalen.
  • Bij tussentijdse lidmaatschapswijzigingen, als gevolg van verhuizing, ziekte of beëindiging sportactiviteiten in verband met blessure(s) zijn voetballeden altijd minimaal de bondsbijdrage verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging na 1 april vindt geen (deel)teruggave van contributie plaats.

Kortingen

BSC Unisson kent de volgende kortingsregelingen (In overleg met de penningmeester kan in individuele gevallen worden afgeweken van dit reglement); kortingen worden toegepast op de laagste contributie:

  • 50% korting indien een lid van meerdere afdelingen lid is. Voorbeeld: een lid is spelend voetballid en wil zich aansluiten bij de lopers. Hij/zij krijgt dan 50% korting op de laagste contributie, die van de lopers.
  • 50% (gezins)korting vanaf het 3e (jeugd)lid. Voorbeeld: vader is loper, zus speelt voetbal bij de O17-junioren, zoon gaat voetballen bij de O9-pupillen. De 50% korting wordt gegeven op de laagste contributie, die van de lopers.

Wijziging of opzegging

Ben je reeds lid maar wil je een wijziging of opzegging doorgeven, vul dan het digitale mutatieformulier in.