BSC Unisson is een omnivereniging met op dit moment 2 afdelingen, te weten voetbal en Boekelopers (Lopers en survivalrun). Het hoofdbestuur van BSC Unisson wordt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering voorgedragen en gekozen door de leden. Dezelfde procedure kent men (op dit moment ook nog) bij de afdelingen.

In dit kader laten we alle organisatieonderdelen de revue passeren:

  • Hoofdbestuur (omnivereniging)
  • Commissies, rechtstreeks vallend onder het hoofdbestuur
  • Bestuur afdeling voetbal
  • Clusters, vallend onder de afdeling voetbal
  • Bestuur afdeling lopers
  • Commissies, vallend onder de afdeling lopers
NaamFunctiee-mail
Rob StokkersVoorzittervoorzitter@bscunisson.nl
Vacant
Secretarissecretaris@bscunisson.nl
Rico JalinkPenningmeesterpenningmeester@bscunisson.nl
Gerrit WaandersAccommodatie accommodatie@bscunisson.nl
Gerrit MeutstegeAfgevaardigde afdeling loperslopers@bscunisson.nl
Joost van GoorAfgevaardigde afdeling voetbalvoetbal@bscunisson.nl
Timothy SealyAlgemeen lid

COMMISSIES (VALLEND ONDER HET HOOFDBESTUUR)

De voetbal- en de lopersafdeling kennen naast een eigen bestuur ook eigen commissies (clusters). Daarnaast zijn er commissies die rechtstreeks onder het hoofdbestuur vallen omdat ze beide belangen dienen (voetbal en lopers), met de volgende aanspreekpunten:

NaamFunctiee-mail
Kantinecommissiekantine@bscunisson.nl
Kascommissie
Monique KipLedenadministratieledenadministratie@bscunisson.nl
Arjan WissinkActiviteitencommissierecreatie@bscunisson.nl
Joris SmitRedactie Flitsredactie@bscunisson.nl
Benno ten AsbroekSponsorcommissiesponsoring@bscunisson.nl
Webmasterswebmaster@bscunisson.nl
Sabine OosterkampVertrouwenspersoonvertrouwenspersoon@bscunisson.nl

AFDELING VOETBAL

De afdeling voetbal opereert volgens een simpele nieuwe, moderne structuur van clusters. Deze clusters zijn geformeerd rondom logische aandachtsgebieden. Er is geen sprake meer van een jeugdbestuur of een seniorenbestuur, maar van een clustering van taken en bevoegdheden rondom aandachtsgebieden.

De voorzitters van elk cluster vormen, samen met de afgevaardigde in het algemeen bestuur het voetbalbestuur.

BESTUUR AFDELING VOETBAL (VOETBAL@BSCUNISSON.NL)

NaamFunctiee-mail
Joost van GoorVoorzittervoetbal@bscunisson.nl
Andre BörgelingSecretarisvoetbal@bscunisson.nl
Sebastian WeustinkPenningmeestervoetbal_penningmeester@bscunisson.nl
Monique KipWedstrijdzakenvoetbal_wedstrijdzaken@bscunisson.nl
Patrick BarelsAlgemene zaken voetbal
Jacob DouwengaVoorzitter technische zakenvoetbal_technischezaken@bscunisson.nl
Charles BekkersCoördinator Senioren selectievoetbal_technischezaken@bscunisson.nl
Yorick SmitScheidsrechterszakenvoetbal_scheidsrechter@bscunisson.nl
Arjan WissinkJeugdcoördinator bovenbouw (MO15 en JO16 t/m JO23)jeugdcoordinator@bscunisson.nl of voetbal_technischezaken@bscunisson.nl
Barry BoendersJeugdcoördinator bovenbouw (JO12 t/m JO15) jeugdcoordinator@bscunisson.nl of voetbal_technischezaken@bscunisson.nl
Tom DubbeldamJeugdcoördinator onderbouw (JO9 t/m O11)jeugdcoordinator@bscunisson.nl of voetbal_technischezaken@bscunisson.nl
Heleen Klein PoelhuisJeugdcoördinator onderbouw (kabouters t/m JO8)jeugdcoordinator@bscunisson.nl of voetbal_technischezaken@bscunisson.nl
Robert ZoetmanCoördinator maatschappelijke stagejeugdcoordinator@bscunisson.nl
Maarten Wolffer op VeldmeijerCoördinator Senioren

AFDELING BOEKELOPERS

De afdeling Boekelopers vormt de jongste tak aan de BSC Unisson boom, deze bestaat uit lopers en survivalrun. De organisatie bestaat uit een bestuur en een activiteitencommissie.

BESTUUR AFDELING BOEKELOPERS (LOPERS@BSCUNISSON.NL)

Het bestuur wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering gekozen.

Het bestuur van de ‘Boekelopers’ bestaat uit:

NaamFunctiee-mail
Gerrit MeutstegeVoorzitterlopers@bscunisson.nl
Frank PoellSecretarislopers_secretaris@bscunisson.nl
Marjolein LunterFinanciën lopers_penningmeester@bscunisson.nl
Ronald TeeuwAlgemene zaken loperslopers_trainingen@bscunisson.nl
Sil VastbinderAlgemene zaken survivalrunsurvivalrun@bscunisson.nl
Wouter HendriksAlgemene zaken survivalrun jeugdsurvivalrun@bscunisson.nl
Marjolein SmitWedstrijden en activiteitenacboekelopers@gmail.com

ACTIVITEITENCOMMISSIE

De activiteitencommissie organiseert jaarlijks meerdere evenementen voor zowel de eigen lopers als voor lopers van buiten de vereniging. De Military Crossloop die jaarlijks op de Slotzondag van de Military wordt gelopen is de laatste jaren een absolute hit met een enorme opkomst. Dit geldt overigens ook voor de traditionele Kerst Cross op 2e kerstdag.