BSC Unisson is een omnivereniging met op dit moment 2 afdelingen, te weten voetbal en Boekelopers (Lopers en survivalrun). Het hoofdbestuur van BSC Unisson wordt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering voorgedragen en gekozen door de leden. Dezelfde procedure kent men (op dit moment ook nog) bij de afdelingen.

In dit kader laten we alle organisatieonderdelen de revue passeren:

  • Hoofdbestuur (omnivereniging)
  • Commissies, rechtstreeks vallend onder het hoofdbestuur
  • Bestuur afdeling voetbal
  • Clusters, vallend onder de afdeling voetbal
  • Bestuur afdeling lopers
  • Commissies, vallend onder de afdeling lopers
NaamFunctiee-mail
Rob StokkersVoorzittervoorzitter@bscunisson.nl
Rico JalinkSecretarissecretaris@bscunisson.nl
Herman TiemensPenningmeesterpenningmeester@bscunisson.nl
Gerrit WaandersAccommodatie accommodatie@bscunisson.nl
VacatureAlgemeen Lidalgemeen_bestuur@bscunisson.nl
Gerrit MeutstegeAfgevaardigde afdeling loperslopers@bscunisson.nl
Bennie BrinkmanAfgevaardigde afdeling voetbalvoetbal@bscunisson.nl

COMMISSIES (VALLEND ONDER HET HOOFDBESTUUR)

De voetbal- en de lopersafdeling kennen naast een eigen bestuur ook eigen commissies (clusters). Daarnaast zijn er commissies die rechtstreeks onder het hoofdbestuur vallen omdat ze beide belangen dienen (voetbal en lopers), met de volgende aanspreekpunten:

NaamFunctiee-mail
Martijn Brinkman
Teun van der Velden
B-toernooi Coördinatie b-toernooi@bscunisson.nl
bscunissontournament@gmail.com
Peter TeussinkKantinecommissiekantine@bscunisson.nl
Kascommissie
Monique KipLedenadministratieledenadministratie@bscunisson.nl
Arjan WissinkActiviteitencommissierecreatiecommissie@bscunisson.nl
Joris SmitRedactie Flitsredactie@bscunisson.nl
Martijn Abbink Sponsorcommissiesponsoring@bscunisson.nl
Michel Tieberink (voetbal) en Ronald Teeuw (lopers)Webmasterswebmaster@bscunisson.nl

AFDELING VOETBAL

De afdeling voetbal opereert volgens een simpele nieuwe, moderne structuur van clusters. Deze clusters zijn geformeerd rondom logische aandachtsgebieden. Er is geen sprake meer van een jeugdbestuur of een seniorenbestuur, maar van een clustering van taken en bevoegdheden rondom aandachtsgebieden.

De voorzitters van elk cluster vormen, samen met de afgevaardigde in het algemeen bestuur het voetbalbestuur.

BESTUUR AFDELING VOETBAL (VOETBAL@BSCUNISSON.NL)

NaamFunctiee-mail
Charles BekkersJeugdcoördinator Onderbouwvoetbal_technischezaken@bscunisson.nl
Robert ZoetmanCoördinator maatschappelijke stagejeugdcoordinator@bscunisson.nl
Monique KipPlanningvoetbal_wedstrijdzaken@bscunisson.nl
Hans AmelinkLid technische zakenvoetbal_technischezaken@bscunisson.nl
Andre BörgelingLid technische zakenvoetbal_technischezaken@bscunisson.nl
Arjan WissinkJeugdcoördinator Bovenbouwvoetbal_technischezaken@bscunisson.nl

AFDELING BOEKELOPERS

De afdeling lopers vormt de jongste tak aan de BSC Unisson boom, deze bestaat uit lopers en survivalrun. De organisatie bestaat uit een bestuur en een activiteitencommissie.

BESTUUR AFDELING LOPERS (LOPERS@BSCUNISSON.NL)

Het bestuur wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering gekozen.

Het bestuur van de ‘Boekelopers’ bestaat uit:

NaamFunctiee-mail
Gerrit MeutstegeVoorzitterlopers@bscunisson.nl
Ronald TeeuwAlgemene zaken
Arnout RoemersSecretaris
Bas EefstingSurvivalrunsurvivalrun@bscunisson.nl
Jolijn Strijbosch
Survivalrun
Marloes van AkenFinanciën lopers@bscunisson.nl

ACTIVITEITENCOMMISSIE

De activiteitencommissie organiseert jaarlijks meerdere evenementen voor zowel de eigen lopers als voor lopers van buiten de vereniging. De Military Crossloop die jaarlijks op de Slotzondag van de Military wordt gelopen is de laatste jaren een absolute hit met een enorme opkomst. Dit geldt overigens ook voor de Partnerloop die jaarlijks vlak voor de zomervakantie wordt gehouden en de traditionele Kerstloop op 2e kerstdag.