Kennis maken met een van onze sporten

Iedereen kan gedurende een periode van zes weken kennismaken met een bepaalde sport. Wil je bijvoorbeeld eens kijken of voetballen je leuk lijkt, dan kun je als pupil op woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur meetrainen onder leiding van een van onze ervaren trainers op onze gloednieuwe accommodatie De Zweede. Je kunt ook mailen naar jeugdcoordinator@bscunisson.nl voor een afspraak of meer info.

Wilt je misschien gaan lopen? Kom dan naar een van de trainingsavonden van de lopers. Je traint een tijdje geheel vrijblijvend mee. Als het je iets lijkt, word je lid. Vragen kun je mailen naar lopers@bscunisson.nl.

Nieuw is de sporttak survivalrun die je binnenkort onder begeleiding van deskundige trainers kunt gaan beoefenen op onze eigen Survivalrunbaan (in aanbouw). Vragen kun je mailen naar survival@bscunisson.nl.

Uiteraard kun je voor meer info ook gebruik maken van ons contactformulier.

De contributiebedragen per jaar:

Soort lid/ContributiePer jaar
Algemeen
Niet sportend lid 55,00
Afdeling voetbal
Kabouter (4 en 5 jaar, geen competitie)
Mini (O7 competitie), pupil (O8 t/m O13)€105,00
Junior (O15 t/m O19)€120,00
Senior€165,00
Senior 35+/45+ competitie€85,00
Niet sportend lid, wel lid van de KNVB€73,00
Afdeling lopen
Standaard contributie Boekelopers€91,00
Standaard contributie Survivalrun €91,00

De contributie bedragen zijn vastgesteld door de ALV op 23 oktober 2017. Voor de bepaling van de hoogte van de contributie is de leeftijd bepalend en niet de categorie waarin het lid uitkomt. Het verenigingsjaar loopt voor alle sporten bij BSC Unisson van 1 juli t/m 30 juni.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier

Lid worden is nu wel heel eenvoudig geworden. Vul het digitale aanmeldingsformulier volledig in. Het formulier wordt automatisch doorgestuurd naar de Ledenadministratie van BSC Unisson en gelijktijdig naar de afdeling (voetbal, boekelopers of survivalrun) waar je lid van wenst te worden. Heb je hulp nodig bij het invullen van het aanmeldingsformulier of heb je vragen, maak dan gebruik van ons contactformulier (kies voor het onderwerp “Lidmaatschap”). Digitale aanmeldingsformulier

Kledingfonds

Kledingfonds (voetbal)

De afdeling voetbal kent sinds 2012 een verplicht Kledingfonds voor de gemeenschappelijke aanschaf van wedstrijdtenues. De jaarlijkse bijdrage is momenteel € 30,00 per jaar.

Het tenue van BSC Unisson bestaat uit een donkerblauw/donkerrood verticaal gestreept shirt, donkerblauwe broek en donkerblauwe/donkerrode verticaal gestreepte kousen.

Om de uniformiteit te waarborgen is er een kledingfonds opgericht. Vanuit dit fonds worden de tenues centraal ingekocht.

Kledingfonds reglement

BSC Unisson heeft m.i.v. het seizoen 2011-2012 een kledingfonds. Dit houdt in dat ieder spelend voetbal lid jaarlijks een verplichte financiële bijdrage van € 12,00 in het fonds stort om daarvan sportkleding (shirts, broeken en sokken) te kunnen kopen. Deze verplichte bijdrage wordt jaarlijks geïnd.

De kleding is eigendom van de vereniging en wordt voor aanvang van ieder seizoen, via de leiders, aan de leden in bruikleen gegeven.

Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid belast met het kledingfonds.

Aangezien de sportkleding geen eigendom van een lid is, is het goed te weten welke regels gelden bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld:

1  De kleding dienen de clubkleuren te bevatten en de uitvoering van kleding wordt bepaald door het hoofdbestuur, waarbij de inhoud van het huishoudelijk reglement aangaande de kleding in acht wordt genomen.

2  De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van BSC Unisson worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door het bestuurslid belast met het kledingfonds toestemming is gegeven.

3  Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.

4  Zonder toestemming van het Bestuur mogen op de kleding geen teksten worden aangebracht, zoals rugnummers, namen, emblemen en dergelijke.

5  De elftallen zijn zelf verantwoordelijk voor het wassen van de shirts.

6  In de kledingtassen liggen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan het bestuurslid belast met het kledingfonds.

7  Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding minimaal een half uur voor aanvang van de volgende wedstrijd voor het team beschikbaar is.

8  Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de leider te worden gemeld. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

9  Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient de leider dit direct na constatering te melden bij het bestuurslid belast met het kledingfonds. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan het bestuurslid belast het kledingfonds. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overlegd.

10 Aan het einde van het seizoen wordt de kleding gecontroleerd op volledigheid. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler, c.q. ouders of verzorgers.

11 In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuurslid belast met het kledingfonds in overleg met het bestuur.

Vastgesteld door het bestuur van BSC Unisson in haar vergadering van 5 september 2011.

Kortingen

Kortingen

BSC Unisson kent de volgende kortingsregelingen (In overleg met de penningmeester kan in individuele gevallen worden afgeweken van dit reglement); kortingen worden toegepast op de laagste contributie:

  • 50% korting indien een lid van meerdere afdelingen lid is. Voorbeeld: een lid is spelend voetballid en wil zich aansluiten bij de lopers. Hij/zij krijgt dan 50% korting op de laagste contributie, die van de lopers.
  • 50% (gezins)korting vanaf het 3e (jeugd)lid. Voorbeeld: vader is loper, zus speelt voetbal bij de O17-junioren, zoon gaat voetballen bij de O9-pupillen. De 50% korting wordt gegeven op de laagste contributie, die van de lopers.
Wijziging of opzegging

Wijziging of opzegging

Ben je reeds lid maar wil je een wijziging of opzegging doorgeven, vul dan het digitale mutatieformulier in.

Bepalingen

Bepalingen Lidmaatschap

  • Contributie dient voor 31 oktober van een lopend seizoen betaald te zijn (bij betaling in 2 termijnen, de 2e termijn voor 31 januari te betalen)
  • Indien leden niet voor automatische incasso kiezen, of de automatische incasso mislukt, brengen wij € 10 administratiekosten in rekening (Besluit ALV).
  • Het IBAN nummer van de ledenadministratie rekening is NL02 RABO0316706183. Contributiebedragen uitsluitend naar dit rekeningnummer overschrijven.
  • Zowel incassoleden als leden die via een overschrijving hun contributie voldoen ontvangen hiervoor geen nota. Dit ontslaat het lid echter niet van de verplichting te betalen.
  • Bij tussentijdse lidmaatschapswijzigingen, als gevolg van verhuizing, ziekte of beëindiging sportactiviteiten in verband met blessure(s) zijn voetballeden altijd minimaal de bondsbijdrage verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging na 1 april vindt geen (deel)teruggave van contributie plaats.