Wij vinden het belangrijk dat iedereen, en vooral minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kan sporten. Helaas worden we in Nederland nog te vaak opgeschrikt met verhalen over seksuele intimidatie (of erger), fysieke intimidatie of pesten rond het beoefenen van de sport.

Als sportvereniging zien wij het als onze plicht maatregelen te nemen die misstanden kunnen voorkomen. Om die reden heeft BSC Unisson, op basis van advies van KNVB, SBN en NOC*NSF, beleid gemaakt om dit te voorkomen.

Dit beleid bestaat uit de volgende punten:

– Gedragscodes voor diverse functionarissen en vrijwilligers

BSC Unisson hanteert de gedragscodes die door het NOC*NSF zijn opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren deze gedragscodes als toetssteen voor het gedrag van begeleiders, sporters, vrijwilligers en functionarissen in concrete situaties. Alle sportbonden, die zijn aangesloten bij het NOC*NSF (ook de KNVB en SBN), hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Voor functionarissen en vrijwilligers is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden. Daarom staan deze gedragscodes op de website van de BSC Unisson. Deze codes worden individueel uitgereikt en, indien van toepassing, aan de contracten gekoppeld.

Gedragscodes:

GEDRAGSCODE VOOR FUNCTIONARISSEN

GEDRAGSCODE VOOR TRAINERS COACHES EN BEGELEIDERS

GEDRAGSCODE VOOR SCHEIDSRECHTERS EN OFFICIALS

GEDRAGSCODE VOOR SPORTERS

Aannamebeleid voor vrijwilligers

BSC Unisson hanteert een aannamebeleid functionarissen om zo een beter beeld te krijgen van de trainer, begeleider of vrijwilliger.

Het aannamebeleid bestaat uit:

  • Een kennismakingsgesprek met de begeleider door een bestuurslid en een door het bestuur aangewezen persoon;
  • Opvragen van referenties wanneer de begeleider in het verleden bij andere verenigingen of instellingen met jeugd heeft gewerkt;
  • Het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag), dit herhalen we elke 3-5 jaar
  • De beoogde vrijwilliger/functionaris wordt lid van de KNVB of SBN óf tekent voor onderwerping tuchtrecht KNVB/SBN, daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de KNVB/SBN.
  • Bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels.

 

Vertrouwenspersoon

BSC Unisson heeft een vertrouwenscontactpersoon.

Deze is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen binnen de vereniging. Ze is te bereiken via vertrouwenspersoon@bscunisson.nl

 

Kleedkamerbeleid

De kleedkamer dient een veilige omgeving zijn. Daarom hanteren we ten aanzien van de aanwezigheid van volwassenen het 4-ogen principe, uitgangspunt daarbij is dat er meestal twee volwassenen aanwezig zijn. In de kleedkamer blijven mobiele telefoon, camera’s etc. in de tassen en mogen niet zichtbaar zijn. Verder geldt het volgende omtrent wie er wel en niet in de kleedkamers mogen komen.

Voetbal:

Jongens:

Vanaf de JO10 komen vrouwen niet in de kleedkamer om kinderen te helpen met omkleden, verkleden en douchen. Kleedkamervaders kunnen soms een helpende hand bieden. De ervaring leert echter, dat ze het uitstekend zelf kunnen omdat ze dat thuis en op school ook al doen.

Een vrouwelijke coach zal slechts de kleedkamer betreden nadat zij hiervoor goedkeuring heeft gekregen van de kleedkamervader of een seintje van de betrokken spelers dat zij zijn aangekleed.

Meisjes:

Bij de meisjesteams komen mannen niet in de kleedkamer. Dit geldt zowel voor, tijdens en na de wedstrijd. Bij deze teams zal er een vrouwelijke coach en/of kleedkamermoeder in de kleedkamer zijn.

Een mannelijke coach zal slechts de kleedkamer betreden nadat hij hiervoor goedkeuring heeft gekregen van de kleedkamermoeder of een seintje van betrokken speelsters dat zij zijn aangekleed.

Survivalrunjeugd:

Volwassenen zijn niet toegestaan de kleedkamer te betreden.

Sociale Media

Iedereen wordt geacht om op sociale media, in appgroepen etc., op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Men scheldt, pest of discrimineert niet, sluit geen mensen buiten, foto’s en video’s worden niet ongevraagd genomen en gedeeld.