Missie

BSC Unisson vindt het belangrijk om te handelen vanuit een missie. Zonder een missie geen visie, zonder een visie geen strategie en zonder een strategie kun je nu eenmaal geen doelen stellen, laat staan bereiken.

De missie van BSC Unisson is:
Omnisportvereniging BSC Unisson is een maatschappelijke sportorganisatie. Wij staan voor een vereniging die vanuit haar eigen cultuur-historische achtergrond van mening is dat sport een zeer belangrijke bijdrage levert aan onze maatschappij in het algemeen en het individu in het bijzonder. Natuurlijk maakt BSC Unisson hierbij geen onderscheid tussen sekse, (culturele) achtergrond, herkomst of geloofsovertuiging.
 

Visie

BSC Unisson wil vanuit haar missie door middel van het aanbod van voetbal- en lopersfaciliteiten jong en oud in staat stellen zich te ontplooien, te vermaken en te ontwikkelen. Dit doen wij binnen het spanningsveld van prestatieve en recreatieve sport, waarbij het prestatieve voetbal op een zo hoog mogelijk niveau dient te gebeuren en het recreatieve voetbal en het lopen moet voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen.

Strategie

BSC Unisson wil dit bereiken door het ter beschikking stellen van een organisatorische en fysieke infrastructuur waarbinnen jong en oud op een goede manier kunnen sporten. Deze infrastructuur bestaat naast de gebruikelijke faciliteiten (velden, loopbaan, kleedkamers, materialen, etc.) ook uit gediplomeerde trainers voor de (selectie-)elftallen, continue kennisvergaring en kennisoverdracht en organisatie van (neven)-activiteiten, etc. Om dit te kunnen bereiken is BSC Unisson naast de inkomsten uit contributiegelden voor een niet onbelangrijk deel afhankelijk van inkomsten uit sponsorgelden.