DE SCHEIDSRECHTER OF OFFICIAL

– Is objectief.

Wees neutraal bij het leiden van wedstrijden

Neem geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan

Meldt bij het bestuur als iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten

Wees bewust van de risico’s van matchfixing

Handel voorzichtig en meldt eventuele signalen bij de scheidsrechtercoördinator en de sportbond.

 

– Gaat respectvol om met alle betrokkenen.

– Zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd.

Werk samen met de trainers/coaches en begeleiders. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

– Organiseert een goede samenwerking met de andere arbitragefunctionarissen.

– Is dienstbaar.– Ziet toe op naleving van regels en normen.

Faciliteer een sportief verloop van de wedstrijd.

Werk samen met de trainers/coaches en begeleiders. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

– Wees open.

Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en er begrip bestaat voor het handelen en de beweegredenen.

– Is een voorbeeld voor anderen.

Onthoud je van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.

– Is collegiaal t.o.v. andere scheidsrechters en officials.

Ook als je toeschouwer bent bij een collega-scheidsrechter.