Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig. Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag dicht gaat zitten. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde blessuregevoeligheid. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden.
Als trainer, leider, speler en ook ouder hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de kunstgrasregels. Belangrijk is voor aanvang de tegenstander goed te ontvangen en de regels duidelijk te maken, met het vriendelijke verzoek zich hieraan te houden.

Door met zijn allen (BSC Unisson leden en gasten) de 11 kunstgrasregels na te leven blijft het kunstgrasveld op De Zweede nog lang mooi. 

De Elf Kunstgrasregels

Onderstaande regels zijn opgesteld om lang van het kunstgras op De Zweede te kunnen genieten. Spreek elkaar daarom aan op niet naleven van onderstaande regels.

 1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat, gebruik de matten.
 2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken
 3. Geen kauwgom op het veld.
 4. Geen glaswerk op of rond het veld.
 5. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur (GEEN sigarettenpeuken op het veld)
 6. Geen stalen noppen gebruiken.
 7. Niet expres tegen de omheining schieten.
 8. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider, hun trainer en voor zover van toepassing natuurlijk de scheidsrechter. Het publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.
 9. Tijdens trainingen Niet slepen met doelen (optillen dus).
 10. Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen (nadere instructie volgt nog).
 11. Er dient op te worden toegezien dat niemand aan doelen of doeltjes gaat hangen.

Trainers en leiders dienen er op toe te zien dat de regels worden nageleefd.

Rubberkorrels

Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk schadelijk voor de wasmachine. BSC Unisson is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachines. We vragen de leiders om dit aan de ouders kenbaar te maken.

Gebruik bij winterse omstandigheden

Op kunstgras kun je, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, lang niet altijd sporten. Hieronder staan de omstandigheden waaronder dat wel en niet kan

Kale vorst: Bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard, vegen voordat het gaat vriezen is dan ook van groot belang.

Sneeuw: Verwijderen van de sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd kan worden en er mogelijk rubberkorrels worden meegenomen. Betreden van een besneeuwd veld is niet toegestaan, aangezien bij betreding ijsvorming zal gaan ontstaan dat zich aan de mat vasthecht en daardoor (afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooit.

IJzel: Bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels waarop zich ijs afzet kunnen bij betreding breken, als gevolg van het beschadigen van de vezels door het ijs.

Dooi: Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen.

Bij dooi, ijzel en sneeuw is betreden van het kunstgrasveld verboden.

Alvast bedankt voor de medewerking en veel voetbalplezier op het mooie kunstgrasveld.

Het bestuur