DE SPORTER

Is open

Wanneer je wordt gevraagd iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit. Bijvoorbeeld bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van BSC Unisson of het vertrouwenspunt sport van de bond.

Toont respect

Respecteer de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken

Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving

Maak niets stuk, respecteer eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijft van anderen af

Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels

Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand in zijn waarde aan

Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen.

Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet

Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief

Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of sportmoment.

Strijd alleen op het veld en niet daarbuiten

Drinkt na afloop van het sporten alcohol met mate

Drink niet wanneer je met de auto bent

Rookt niet in het bijzijn van de jeugd

Meldt overtredingen van deze gedragscode

Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de BSC Unisson. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport van de bond.

NB: zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schendt dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde. Bijvoorbeeld de vertrouwenscontactpersoon van BSC Unisson of het vertrouwenspunt sport van de bond.