Corona update | Maatregelen per 28 november

Als vereniging zullen wij moeten voldoen aan de nieuwe maatregelen van de overheid. We vragen je dan ook om je aan deze maatregelen te houden.

Met ingang van zondag 14 november geldt dat de kantine en bestuurskamer volledig gesloten zijn. Op wedstrijddagen zal er tijdens de rust wel thee worden geschonken en zal er voor de jeugdteams na afloop van de wedstrijd iets te drinken worden geschonken. Wel zullen wij er voor zorgen dat essentiële zaken zoals bijvoorbeeld de EHBO koffer bereikbaar blijven. Daarnaast gelden de algemene regels rondom corona (zie ook  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen). Dit betekent o.a. ook dat de teams die op zondag spelen aan de hand van de CoronaCheck app worden gecontroleerd.

Belangrijkste maatregelen:

 • Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur.
 • Trainingen en wedstrijden op een sportaccommodatie tussen 17.00 en 05.00 uur zijn niet toegestaan.
 • Voor de buitensport is een CoronaToegangsBewijs (CTB) alleen vereist voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer en toilet).
 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden gezien als publiek en dienen het sportterrein te verlaten.
 • Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen CTB hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers die actief zijn om sportbeoefening mogelijk te maken.
 • Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand; en doe dat ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.

Voor sporters die alleen buiten hoeven te zijn, of geen geldig CTB hebben kunnen eenvoudig buitenlangs het terrein op.

Volg de aanwijzingen voor de ingang en routes.

En verder: de algemene landelijke Richtlijnen zijn nog steeds van kracht:

Wij adviseren om je aan de onderstaande adviezen te houden.

 • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Schud geen handen.
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.