ALV 2016: Grote opkomst, BSC Unisson 2.0 en veel jubilarissen

De opkomst tijdens de Algemene Leden Vergadering van BSC Unisson op maandag 24 oktober op De Zweede, was met 51 aanwezigen voor de verandering weer eens hoog. De relatief hoge opkomst was vermoedelijk te danken aan de afwijkende agenda met onderwerpen als “Kunstgraskorrels, survival, fitness, zonnepanelen en 100-jarig bestaan” of werd simpelweg veroorzaakt door het hoge aantal nog actieve jubilarissen in 2016, waarvan Ab Kleinluchtenbeld (zie inzetfoto boven) die met zijn 74 jaar nog 2 dagen per week actief is in de Buitendienst, een lichtend voorbeeld is.

Voorzitter Rob Stokkers die later op de avond onder groot applaus, evenals Gerrit Waanders, herkozen werd in het Algemeen Bestuur stond uitgebreid stil bij BSC Unisson 2.0, het 5-jarenplan van BSC Unisson, waar willen we heen met de vereniging in 2021. Onderwerpen als zonnepanelen, plannen voor Survival en Fitness op De Zweede kwamen uitgebreid aan bod.

Na de presentatie van de positieve jaarcijfers over 2015-2016 door Penningmeester Lennart Schoonheden en de vaststelling dat de contributie niet wordt verhoogd, gaat de Vergadering akkoord met de aanschaf van zonnepanelen.

Over de kunstgraskorrelsproblematiek werd uitgebreid met de zaal gediscussieerd. Gezamenlijk werd besloten dat Het Bestuur van BSC Unisson de komende zes weken geen drastische maatregelen neemt en wacht op de uitkomsten van het onderzoek van de RIVM dat in december is afgerond af. Afhankelijk van de uitslag zal het bestuur waar nodig actie ondernemen.

Hoogtepunt was uiteraard weer de huldiging van de jubilarissen. Dit jaar 14 in totaal. Uiteraard had Rob zich weer uitstekend voorbereid, wist over elke jubilaris ook dit jaar weer een mooie anekdote te vertellen en speldde geroutineerd maar nog steeds met veel plezier de bijbehorende versierselen op. Dat veel jubilarissen nog steeds actief zijn binnen BSC Unisson werd nog eens extra aangestipt.

25 jaar

frank-winkelhorst   clemens-stemerdinkFrank Winkelhorst, actief als trainer bij Vrouwen 1 en als voetballer bij team 4 (foto linksboven) en Clemens Stemerdink, actief als sponsor en als voetballer bij team 5 (foto rechtsboven), krijgen de speld voor het 25-jarig Lidmaatschap overhandigd door Voorzitter Rob Stokkers

gerrit-wolffer-op-veldmeijer   john-hankampOok Gerrit Wolffer op Veldmeijer, jarenlang Redactielid van de Flits en nog actief achter de bar (foto linksboven) en John Hankamp, oud-Voorzitter en nog actief in de Buitendienst (foto rechtsboven) krijgen de speld overhandigd

robert-westendorp   johan-nijhuisbart-jan-verbeek

Eveneens 25 jaar: Robert Westendorp, jarenlang actief als Secretaris (foto linksboven), Johan Nijenhuis, actief als barman en als speler van team 3 (foto rechtsboven) en Bart Jan Verbeek (foto links); Rob Nijhuis (niet op de foto) was helaas verhinderd

40 jaar

albert-kleinluchtenbeld   ronald-van-raalteAlbert Klein Luchtenbeld, nog steeds actief in de Buitendienst (foto linksboven) en Ronald van Raalte, actief als mede-organisator van de Grote Clubactie en als speler van team 3 (foto rechtsboven krijgen de versierselen voor het 40-jarig lidmaatschap overhandigd

monique-kip   seine-snippeMonique Kip, op vele fronten actief als vrijwilligster, o.a. als barvrouw, planner van de kantinediensten en als Wedstrijdsecretaris Senioren (uiteraard foto linksboven) en Seine Snippe, nog zeer actief achter de stamtafel (foto rechtsboven) krijgen als laatsten de versierselen voor eveneens een respectabel aantal van 40 lidmaatschapsjaren overhandigd

50 jaar

tom-bezoenwim-van-den-bargTom Bezoen, nog actief als barman en in de Buitendienst (foto linksboven) en Wim van den Barg (foto rechtsboven), krijgen het speciale 50-jarig jubileum geschenk overhandigd door alweer Voorzitter Rob Stokkers

Ondanks de noodzakelijke discussies over soms moeilijke onderwerpen en de lange lijst van jubilarissen en de vele anekdotes, wist de oude en nieuwe Voorzitter Rob Stokkers ook dit keer de Vergadering weer op tijd af te sluiten.

Foto’s: Geert Jan Preyde, tekst: Andre Borgeling/Fred Almoes