BSC Unisson huldigt 15 jubilarissen tijdens ALV 2015

Liefst 15 leden van de sportvereniging BSC Unisson werden maandagavond 26 oktober op een matig bezochte Algemene Ledenvergadering van de club gehuldigd. Voorzitter Rob Stokkers sprak uiteraard de aanwezige jubilarissen toe en speldde hen de bijbehorende versierselen op.


(†) De avond werd overschaduwd door het droeve bericht dat afgelopen weekend oud-bestuurslid Bert ten Cate is overleden in de leeftijd van 64 jaar. Bert zou juist deze avond gehuldigd worden voor zijn 25-jarig actief lidmaatschap. Elders op deze site een In Memoriam.


Na een minuut stilte en de traditionele agendapunten was het tijd voor de jubilarissen. Eerst waren de 25-jarige jubilarissen aan de beurt: Martin Sak, Henk Nijhuis, Bas Hassink, Raymond Boon, Renate Winters, Henri Ansink (afwezig) en Bert ten Cate (†).

25 jaar   Uiteraard wist Rob over de 25-jarige jubilarissen nog het een en ander te vertellen. Over Martin Sak die al vroeg jeugdleider was, keeper in het zwaar versterkte 5e team is en zeer betrokken was en is bij alle werkzaamheden op de Zweede. Rob karakteriseerde de tweede jubularis van de avond Henk Nijhuis als een pleziervoetballer met potentie tot meer, die al jaren een vast bardienstduo vormt met broerlief tijdens het B-toernooi.

IMG_1161   IMG_1162

25 jaar: Martin Sak (foto linksboven) en Henk Nijhuis (foto rechtsboven)

Over Bas Hassink die dit jaar het 7e is komen versterken, oud-bestuurslid en ook nu nog zeer betrokken. Iemand waar je nooit tevergeefs een beroep op doet. Over Raymond Boon wist Rob te vertellen dat hij oud-eerste-elftalspeler was maar vanwege een blessure noodgedwongen veel te vroeg moest stoppen.

IMG_1163   IMG_1164

Bas Hassink (foto linksonder) en Raymond Boon (foto rechtsonder) krijgen de speld voor 25-jarig lidmaatschap overhandigd door voorzitter Rob Stokkers.

IMG_1165Als laatste was Renate Winters aan de beurt. Als handbalster gestopt toen de afdeling handbal ter ziele ging. Was lid van de activiteitencommissie en doet ook nu nog veel werk op de achtergrond. We horen Marco nog regelmatig zeggen “dat doet Renate wel even”.

Renate Winters foto links.

40 jaar   De eer van het 40-jarige jubileum viel te beurt aan maar liefst 6 mensen: Richard oude Groen (die eerst nog fanatiek luidruchtig een inhaalwedstrijd van zijn in de C1 voetballende Sven bezocht), jeugdcoördinator Robert Zoetman, secretaris Andre Borgeling, Bennie Spoler, Ben van Beek en Hennie Westerveld.

Richard Oude Groen. Volgens Rob ook wel Klatze genoemd, ex-voetballer met een uitstapje naar HSC ’21, jeugdleider met zulke verbale vermogens dat er een aparte geluidsvergunning voor moet worden aangevraagd. Robert Zoetman, jeugdcoordinator, jarenlang in het eerste van Unisson gespeeld en nu verdienstelijk reserve-aaanvoerder van het 7e. Een maal raden wie eerste-aanvoerder is.

IMG_1166   IMG_1167

40 jaar: Richard oude Groen (foto linksboven) en Robert Zoetman (foto rechtsboven)

Vervolgens Andre Borgeling, duizendpoot binnen de vereniging, jeugdtrainer en trainer van het 2e team, secretaris, al jaren lid van de organisatie van het B-toernooi en wat al niet meer.  Daarnaast Bennie Spoler, ooit gevoetbald bij beide verenigingen, en nu actief bij de Muziek. Bennie heeft ook zeer veel werk verzet bij de realisatie van de Zweede (schilderen etc.)

IMG_1168   IMG_1169

Andre Borgeling (foto linksboven) en Bennie Spoler (foto rechtsboven) krijgen uiteraard ook de felicitaties en het bij het 40-jarige lidmaatschap behorende passende geschenk

Ook gehuldigd voor het 40-jarig lidmaatschap werd Henny Westerveld, die evenals Bennie Spoler bij beide verenigingen heeft gespeeld, zeer betrokken is bij het verenigingsleven in Boekelo en omstreken en zeer belangrijk was in het realisatieproces van de Zweede. Als laatste in deze rij was het de beurt aan Ben van Beek, oud-voetballer met inzicht en volgens Rob ook gezegend met het inzicht om op tijd te stoppen met voetbal. Nog steeds volger en ondersteuner (sponsor) van onze vereniging.

IMG_1170   IMG_1171

Ook 40 jaar: Ben van Beek (foto linksboven) en Hennie Westerveld (foto rechtsboven)

50 jaar   Dit jaar als enige 50 jaar lid was Frans ter Huurne, oud-voetballer, een stille werker, oud-bestuurslid, lid van verdienste, en o.a. organisator van de befaamde jeugdkampen van BSC.

IMG_1172   IMG_1158

Frans ter Huurne, een halve eeuw, 50 jaar lid (foto linksboven), krijgt het speciale 50-jarige jubileum geschenk overhandigd onder toeziend oog van de aanwezige leden (foto rechtsboven)

BSC Unisson feliciteert hierbij nogmaals alle jubilarissen. Het zal vast niet de laatste huldiging van jubilarissen zijn op De Zweede.

De agenda werd verder zonder problemen afgewerkt. Aftredend penningmeester Lennart Schoonheden was herkiesbaar en werd unaniem herkozen. Voorzitter van de afdeling voetbal Marco Winters was eveneens aftredend, herkiesbaar en werd unaniem herkozen. Zowel jaarrekening 2014/2015 als begroting 2015/2016 werden goedgekeurd. Dat houdt onder anderen in dat de contributie ingaande dit seizoen 2015/2016 met 5 euro per jaar is verhoogd voor spelende voetballeden. Voor lopers, niet actieve leden en de mini’s is er niets gewijzigd. De contributiebedragen per categorie staan op onze site onder de button lidmaatschap.

Naast de traditionele agendapunten kwam de aanleg van het pannaveld en de voorbereiding op ons 100-jarig jubileum in 2019 ruimschoots aan de orde.

Rond 22.00 uur werd de ALV 2015 door voorzitter Rob Stokkers afgesloten.

Foto’s: Marco Winters, tekst: Ron Stokkers/Fred Almoes