BSC Unisson website: maar liefst 83.511 unieke bezoekers in 2015

Na op 12 april de 25.000ste bezoeker van onze website genoteerd te hebben en op 17 augustus de 50.000ste bezoeker, is de teller op 31 december 2015, 24.00 uur  uiteindelijk stil blijven staan op het ongekend hoge aantal van 83.511 unieke bezoekers in 2015 van onze site www.bscunisson.nl. Daarmee mogen we ons, als relatief kleine dorpsvereniging, best eens feliciteren. BSC Unisson voldoet met haar site blijkbaar aan een informatiebehoefte.

Uiteraard blijven we alle leden, relaties, sponsoren en alle andere belangstellenden ook in 2016 weer voorzien van allerlei nuttige en up-to-date informatie. Het spreekt voor zich dat we dat nieuws niet allemaal zelf kunnen verzamelen en bedenken, maar dat we mede afhankelijk zijn van de berichten die de trouwe lezer ons aanlevert.

Zijn er overigens nog op- en/of aanmerkingen, suggesties, verbetervoorstellen, mail deze dan naar: webmaster@bscunisson.nl.