Website nieuws: button lidmaatschap, sitemap en nog veel meer (update)

Regelmatig krijgen we vragen waar op onze site info te vinden is over het lidmaatschap van BSC Unisson, het aan- of afmelden, contributie, etc. Om het nog makkelijker te maken hebben we een grote button/knop “Lidmaatschap” geplaatst bovenaan de nieuwsberichten. Hierdoor is de lidmaatschapsinfo in het linker-zijmenu verdwenen.

Speciaal voor gebruikers van smartphones hebben we in het linker-zijmenu een “sitemap toegevoegd. Pagina’s zijn nu beter te benaderen dan via de gewone menuknoppen.

Ook nieuw is een eenvoudig “Gastenboek in het linker-zijmenu. Hier kunnen reacties op en over onze website worden geplaatst. In datzelfde linker-zijmenu hebben we 2 tijdelijke pagina’s opgenomen. De pagina “VERHUISD” om bezoekers attent te maken op het feit dat we nu toch echt niet meer op De Grobbe sporten en “ALV 2014” met agenda en notulen van de komende en voorgaande Algemene Ledenvergadering.

Verder hebben we regelmatig tijdelijke posters in de zijmenu’s staan. Door hier op te klikken wordt of een vervolg pagina getoond of een vergrote leesbare afbeelding.

In het menu Voetbal is er een pagina “Pupil vd week” opgenomen en is de naam “KNVB nieuws” gewijzigd in “Naslagdocumenten KNVB“. De pagina “Faiplay en spelregelkennis” is uitgebreid met een overzicht van onze gedragsregels bij BSC Unisson. Het reglement over het “Kledingfonds” is nu ook in het voetbalmenu opgenomen.

Dan nog een tip!

Aan de rechterkant van het hoofdmenu staat een button zoeken. Vul hier een zoekcriterium in en je krijgt alle pagina’s of berichten te zien die hieraan voldoen. Op deze manier kom je bv. meteen op de pagina over het lidmaatschap indien hier bv “lid” zou worden ingevuld.

webmaster@bscunisson.nl.