Verantwoordelijkheden

De commissie Technische Zaken is verantwoordelijk voor:
 • Technisch beleidsplan
 • Teamindeling spelers, trainers, leiders
 • Opleidingen voor trainers
 • Begeleiden trainers en leiders
 • Begroting conform de afspraken bewaken
 • Afstemmen beleidsplan met ouders en spelers
 • Afstemming met het voetbalbestuur

Taken

De taken van de commissie Technische Zaken zijn:
 • Organiseren vergaderingen
 • Houden van functioneringsgesprekken
 • Opstellen begroting
 • Begeleiden ouders
 • Begeleiden trainers en leiders
 • Indelen teams samen met trainers, leiders

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de commissie Technische Zaken zijn:
 • Verantwoordelijk voor deelbegroting voetbal technische zaken, in overleg met voetbalbestuur
 • Aangaan van gesprekken met leiders en trainers
 • Indelen spelers
 • Benoemen trainers

Email: voetbal_technischezaken@bscunisson.nl.