Communiceren doe je nooit genoeg.

FAC (Financiële Advies Commissie) overhandigt rapport over communicatie en informatievoorziening BSC Unisson.

Op maandag 23 april zijn door de FAC de resultaten van het onderzoek naar Communicatie binnen BSC Unisson aan het Hoofdbestuur opgeleverd.
Na vele interviews en een uitvoerige rondgang langs leden, commissies en besturen is het rapport door Evert Egberink en Johan Bos afgerond.
De conclusies en aanbevelingen komen precies op tijd en zullen worden meegenomen in de ontwikkelingen rondom BSC Unisson 2.0
Op de foto overhandigt Johan Bos het eerste exemplaar van het rapport aan voorzitter Rob Stokkers.