Geslaagde 2013 editie van de Military Crossloop !!

Zonder ernstige ongevallen, met hier en daar een weigering op een hindernis, is de 2013 editie van de Military Crossloop succesvol verlopen. Een grote opkomst (rond de 150) en een mooie mix aan deelnemers( man, vrouw, jong en op leeftijd) stemt de activiteitencommissie tot tevredenheid. Onze dank gaat uit naar de Boekelose Tennis Club voor het gebruik van hun accommodatie en naar de dames van de E.H.B.O die belangeloos hun diensten ter beschikking hebben gesteld.

military crossloop 2Namens alle deelnemers is een bedankje aan de activiteitencommissie van de Boekelopers op zijn plaats, zonder hen geen Military Crossloop.

Foto’s zijn te vinden in ons fotoalbum op de website.