Huldiging jubilarissen op de ALV 11 november 2019

Op dinsdag 11 september vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de kantine van De Zweede. Een jaarlijks terugkomend onderwerp is de huldiging van jubilarissen. Deze trouwe leden zijn inmiddels 25, 40, 50, 60 of in één geval zelfs al bijna 65 jaar lid. Alle reden om ze even in het zonnetje te zetten dus en dat deed voorzitter Rob Stokkers dan ook met verve.
25 jarig lidmaatschap:
Bertus Haarman en Freek Borgeling.
40 jarig lidmaatschap:
Daniëlle Oude Groen, Jose Waanders, Patrick Barels, Herwin Oosterveld en Vincent Venerius
50 jaar lidmaatschap:
Deze eer viel te beurt aan onze voorzitter Rob Stokkers. Hij werd toegesproken en geroemd om zijn kwaliteiten door voetbalvoorzitter Bennie Brinkman.
60 jarig lidmaatschap:
Freddie Winters en Herman Vossebeld
En dan volgde nog een bijzonder huldiging. Stefan Beute was eigenlijk enkele jaren geleden al 60 jaar lid. Helaas kwam dat toen niet naar voren bij de ledenadministratie. Het bestuur heeft toch gemeend Stefan alsnog te huldigen en inmiddels is hij al 64 jaar! lid. Zo zie je maar weer; bij BSC Unisson voelt jong en oud zich thuis!

Het hoofdbestuur van BSC Unisson kende enkele mutaties.
Aftredend en herkiesbaar waren Rob Stokkers en Gerrit Waanders. Beiden werden door de vergadering voor een nieuwe periode benoemd.
Peter Teussink (aftredend) werd door de voorzitter bedankt voor zijn inzet, met name als het gaat rondom de organisatie van de kantine.
Nieuw in het hoofdbestuur is Esther Doosje. Zij volgt Andre Borgeling als secretaris.
De vacature van penningmeester zal worden ingevuld door Herman Tiemens, waardoor het bestuur op termijn ook weer op volle sterkte is.