Wo 28 mei infoavond gastgezinnen en vrijwilligers B-toernooi

Zaterdag 7 juni a.s. begint al weer het 21e internationale B-toernooi, waar ook dit keer weer veel vrijwilligers bewlangeloos aan meewerken. Ter voorbereiding nodigen wij alle gastgezinnen en vrijwilligers uit voor een informatieavond op woensdag 28 mei a.s. om 20.00 uur in ons clubgebouw “De Grobbe” aan de Oude Deldenerweg 318 te Boekelo. Op deze avond hopen wij u een voorlopige team-indeling bij de gastgezinnen te geven en aan de overige vrijwilligers een overzicht van de te verrichten werkzaamheden.

Er is al veel werk verzet en gelukkig heeft zich een groot aantal mensen aangemeld om te helpen met allerlei zaken tijdens deze toernooidagen. Ook zijn we blij met de vele gezinnen, en vooral ook met de vele nieuwe gezinnen, die hun huis dit lange weekend ter beschikking stellen om een aantal gasten onder te brengen.  

Om alles zo goed mogelijk te laten slagen is het belangrijk dat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt vóór en tijdens dit weekend. Tevens is het voor de gastgezinnen en medewerkers erg plezierig te weten hoe e.e.a. verloopt en wat zij voor hun gasten kunnen betekenen. Vandaar deze informatieavond.

Tevens nodigen wij u ook uit voor een evaluatieavond na het toernooi. De datum voor deze avond zullen we op de info avond bekend maken. Wij hopen op beide avonden zoveel mogelijk mensen te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groeten,

Namens de B-toernooicommissie: 
Gerrit Waanders,        tel. 06 50223497  gawaanders@kpnplanet.nl