Ma. 20 november Extra Algemene Ledenvergadering

Maandag 23 oktober vond de jaarlijkse ALV van BSC Unisson plaats. Naast de gebruikelijke onderwerpen was er speciale aandacht voor belangrijke ontwikkelingen zoals de (on)mogelijkheid van fitness op de Zweede en BSC Unisson 2.0 (het strategische 5-jarenplan van onze vereniging).

Omdat er bij de presentatie van de jaarcijfers wat onduidelijkheden waren, die vanwege afwezigheid van de penningmeester, niet direct weggenomen konden worden is besloten om deze onderwerpen opnieuw in een extra ALV aan de orde te stellen.

Deze extra ALV zal plaatsvinden op maandag 20 november om 20.00 uur op de Zweede.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Agenda extra ALV maandag 20 november 2017:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken/ Mededelingen
  3. Financieel overzicht 2016-2017
  4. Begroting 2017-2018
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Heb je vragen over de komende extra ALV, dan kun je deze stellen door te mailen naar algemeen_bestuur@bscunisson.nl.

Namens Het Bestuur van BSC Unisson, Rob Stokkers, voorzitter