Fotoalbum Nieuwbouw Sportpark Boekelo (5 november 2014)

Vanaf 2010 hebben diverse fotografen (amateur en professioneel) de voortgang van de nieuwbouw op De Zweede in beeld gebracht.

Door op onderstaande foto te klikken verschijnt een fotoverslag over de nieuwbouw vanaf de eerste schop in de grond t/m heden. De foto’s in dit album zijn gemaakt door Odette Homeijer, Gerrit Waanders, Gerrit Timmer, Edith Howard photography, Marco Winters, Rob Stokkers, Robert Zoetman en Fred Almoes.

IMG_5618 (Large)

Fotoalbum nieuwbouw Sportpark Boekelo

Buitenverlichting, fietsenstalling, keuken (17-11-2014)

De ruimtes voor Muziek en Dorpsraad worden bijna opgeleverd, waarna vrijwilligers de afwerking kunnen doen, maar er gebeurt meer. Zo is er eindelijk een noodverlichting geplaatst, wordt de grond van de bouwketens geëgaliseerd, wordt de fietsenstalling verplaatst, en wordt eindelijk de laatste hand aan de keuken gelegd.

IMG_5642 (Large)   IMG_5537 (Large)

IMG_5551 (Large)   IMG_5595 (Large)

IMG_5548 (Large)   IMG_5547 (Large)

Steigers weg, de laatste loodjes (05-11-2014)

Begin deze week zijn alle bouwmaterialen buiten en de steigers verwijderd voor fase 2. Nu is de tijd weer aangebroken voor de vrijwilligers om de ruimtes voor Dorpsraad en Muziekvereniging gebruiksklaar te maken en in te richten. Dus je kunt je weer aanmelden bij Gerrit Waanders.

SL372324   SL372312 zweede020914b   De Zweede 02112014

En we gaan verder, fase 2 is begonnen (27-08-2014)

Na de geweldige opening van het sportpark, gaan we gewoon door met bouwen, met fase 2. De ruimtes voor dorpsraad, muziek en fysiotherapie. Eind oktober moet de ruwbouw klaar zijn en dan beginnen ook daar de zelfwerkzaamheden.

zweede26082   zweede26081

De lichten branden op De Zweede (23-08-2014)

Na 9 maanden bouwtijd heeft de eerste oplevering van het MFA op vrijdag 22 augustus door de Bouwcombinatie plaats gevonden en misschien voor voetballers en lopers nog wel net zo belangrijk, het testen van de lichtinstallatie is ook succesvol verlopen.

zweede licht   zweede licht2

Ook met de zelfwerkzaamheden is nu begonnen (01-08-2014)

Zweede 20-07-14-9

Na een bouwperiode van 9 maanden zijn we nu eindelijk zelf aan de beurt. Straten leggen, schilderen, plafonds aanbrengen, bar plaatsen, etc. Naast bekende gezichten als Frank, Frank, Bart, Gerrit, John en Martin waren ook veel A1 spelers en leiders in touw. En nog velen die ik hier niet bij naam genoemd heb.

De komende weken zal op nog veel meer vrijwilligers een beroep worden gedaan om zo na de opening op 24 augustus op De Zweede te kunnen sporten.

SL372120   Zweede 20-07-14-4

20140726_094527   10485491_144624925708178_4234551895543193482_o

De Zweede in aanbouw vanuit de lucht (01-06-2014)

Dezweede lucht

Hoog(s)te punt bereikt (bron: website BSC Unisson 29 mei 2014)

IMG_2685Het slechte weer sloot naadloos aan bij de hele voorgeschiedenis van de nieuwbouw van Sportcomplex De Zweede, een van vallen en opstaan. Maar met het bereiken van het hoogste punt op woensdag 28 mei 2014, werd een nieuwe mijlpaal bereikt en komt ook het “voorlopige” eind in zicht. Dank aan de bouwers van de Boekelose aannemerscombinatie, die de laatste weken keihard hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat de eerste oplevering van het Sportgedeelte, begin juli, wordt gehaald. En de vorderingen kun je inmiddels ook goed zien.

dezweede28051   dezweede28053

Na een korte toespraak van MFA Stichtingsvoorzitter Jan Maarten van Rees werd het glas geheven door de aanwezige bouwers en vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Alle aanwezigen betreuren het feit dat nog niet meteen met fase 2 kan worden doorgebouwd (ruimtes voor muziek, dorpsraad en fysiotherapie), maar zijn vol vertrouwen dat ook de laatste hobbels worden weggenomen en dat ook dat deel vervolgens snel gerealiseerd kan worden.

IMG_2697   dezweede28052

IMG_2681   IMG_2680

IMG_2687   IMG_2689

Frustraties na verzet tegen MFA (Bron: TC Tubantia 19 maart 2014 (lay-out wijkt om technische reden af van de oorspronkelijke lay-out in TC Tubantia)


“In een eerste reactie laat Voorzitter Rob Stokkers van BSC Unisson weten dat voetballers en lopers van BSC Unisson deze zomer “gewoon” volgens plan overgaan naar De Zweede”.


De bouw van De Zweede in Boekelo loopt zeker een half jaar vertraging op. Alleen het sportdeel wordt afgebouwd.
 

Image_1

BOEKELO – De uitspraak die de voorzieningenrechter in het be­roep  van Henk Afink heeft ge­daan,  heeft nogal wat gevolgen voor de Boekelose gemeenschap. De garagehouder, die pal naast het nieuwe sportpark woont waar nu de multifunctionele accommo­datie  De Zweede verrijst, zag zijn verzet gehonoreerd.
De rechter oordeelde dat het ge­doogbesluit  dat de gemeente vo­rig  jaar zomer had genomen om fa­se  1 (kleedkamers en sportkantine voor sportclub BSC Unisson) en fase 2 (ruimtes voor de muziekver­eniging  Unisson, Dorpsraad en fy­siotherapie  praktijk) tegelijk te kunnen laten uitvoeren, niet vol­gens  de regels was. De stichting MFA, de opdrachtgever van de bouw, zit nu met de gebakken pe­ren.

„Dit is een enorme teleurstelling”, zegt MFA-voorzitter Jan-Martin van Rees. „Het sportgedeelte mag wel worden afgebouwd. Voor de andere ruimtes moeten we wach­ten  tot de bestemmingsplanwijzi­ging  is afgerond. Pas dan kan voor fase 2 de bouwvergunning wor­den  afgegeven. Dat betekent dat de toekomstige gebruikers niet in juni kunnen verhuizen. En dat heeft weer invloed op de exploita­tie.  We verwachten dat, als alles meezit, fase 2 nu pas eind dit jaar kan worden afgerond. Daardoor loop je een half jaar huurinkom­sten  mis, betalen we langer rente over de zeven ton die we hebben geleend.”
„De gemeente staat gelukkig ga­rant  voor die lening”, vervolgt Van Rees. „We leggen de extra kos­ten  bij de gemeente neer. Per slot van rekening hebben die het ge­doogbesluit  genomen, terwijl er twee procedures door elkaar lie­pen.  Daar praten we deze week verder over met de gemeente. Met de bouwcombinatie gaan we bin­nenkort  ook om tafel. Dan wordt beter inzichtelijk wat de conse­quenties  zijn voor het bouwpro­ces. Er wordt in elk geval op ge­stuurd  dat BSC Unisson deze zo­mer naar het nieuwe sportpark kan verhuizen.”

Henk Afink ligt niet wakker van de commotie die is ontstaan na de uitspraak van de bestuursrechter in Zwolle. „Waarom zou ik. Er wordt allerlei rotzooi bij mij over de schutting gegooid. En dan heb ik het vervolgens gedaan? Kom nou, dat is de omgekeerde wereld. Ik sta volkomen in mijn recht. Bo­vendien  heb ik zwart op wit de uitspraak van de Raad van State in een eerdere zaak. Daarin staat dat ik ten zuiden van mijn tuin geen zicht mag hebben op de voetbal­velden.  Kijk zelf: het sportpark ligt er wel pal achter.”
„Binnenkort ga ik met de gemeen­te een mediationtraject in”, ver­telt  Afink. „Ik wil dat de velden op een andere plek komen te liggen. En wat doet dat MFA zo ver bui­ten  het dorp? De Dorpsraad Boeke­lo  vergadert dan nota bene op grondgebied van de buurtkring Usselo. Ik overweeg om bij de Raad van State een voorlopige voorziening voor fase 2 aan te vra­gen.”

mfabisVoorzitter Jeroen Verhaak van de Dorpsraad Boekelo vindt het niet kunnen dat een enkele persoon de bouw van een gemeenschappelij­ke  voorziening als de De Zweede zo lang kan tegenhouden. „Afink staat natuurlijk in zijn recht. Hij heeft zijn punt gemaakt. Maar op een moment moet je ook je ver­lies  nemen. Nu moeten de muziek­vereniging en wij als dorpsraad weer met de verhuurder van het oude kerkgebouwtje in de slag.”
Wethouder Patrick Welman baalt volgens eigen zeggen als een stek­ker  van de jongste ontwikkelin­gen.  „Ieder individu heeft rechten. En dat je naar de rechter stapt, snap ik ook. Maar er stagneert wel een mooie ontwikkeling. Of de ge­meente  de extra kosten draagt? We zijn Boekelo al een eind tege­moetgekomen.  Ik doe de deur niet dicht. We hebben hetzelfde doel en hetzelfde belang, dus we moe­ten  er samen met de stichting MFA uitkomen.”
Welman stelt dat juristen nu uit­pluizen  of de bouw van fase 2 toch nog kan worden versneld. „Het duurt nu veel te lang.”

Beton gestort MFA De Zweede (bron: website BSC Unisson 19 december 2013)

Vanaf de officieuze start van de bouw van MFA De Zweede op 6 november lijkt er voor de gemiddelde Boekeloër niet veel gebeurd op het nieuwe Sportpark Boekelo, maar niets is minder waar; vanmiddag werd de eerste fase al afgesloten met het storten van het laatste beton, maar liefst 185 m3 en dat moest gevierd worden met een traditionele bal gehakt.

Gerrit Waanders heeft voor ons een 4-tal foto’s gemaakt van het betonstorten. Materiaal over de grootte van de ballen gehakt heeft ons niet bereikt. Zie verder ons album nieuwbouw (zie button nieuwbouw), of klik hier.

beton2   beton3

beton4   beton1

Ook dit goede nieuws past natuurlijk geheel bij de aanstaande kerststemming.

Nu is het ook officieel: eerste schop in de grond De Zweede (bron: website BSC Unisson 9 november 2013)

Zaterdagmorgen 9 uur was het dan zover, de officiële start van de bouwwerkzaamheden t.b.v. de nieuwbouw van “De Zweede op het nieuwe Sportcomplex Boekelo. Symbolisch was het zonnetje na veel dagen van regen. Aannemers, wethouder, voorzitters, fysio, Dorpsraad en vele anderen waren aanwezig bij de kortstondige ceremonie, op z’n Twents, dus sober maar leuk.

Meteen daarna trok het hele gezelschap van het vochtige Sportpark naar ’t droge kerkje aan de Kwinkelerweg voor het officieel tekenen van alle papieren en voor de aftrap van de grote aanbeldag t.b.v. de bouwsteenactie voor De Zweede.

Voordat alle vrijwilligers die zich ook in ’t kerkje hadden verzameld, op pad konden, vonden nog een aantal handelingen plaats. De aannemers tekenden officieel alle contracten, de Dorpsraad doneerde een bedrag van maar liefst euro 2.000 en wethouder Welman van Inkomen en Werk kocht als Glanerbrugger de eerste bouwsteen. Nadat alle aanwezigen op de foto waren gezet, zorgde Jessica Kamp met het overhandigen van alle info en papieren er voor dat iedereen tijdig om 10 uur kon vertrekken.

IMG_4949 IMG_4940 IMG_4953

IMG_4954 IMG_4966 IMG_4972

IMG_4998 IMG_5003IMG_5003

IMG_4982 IMG_5013 IMG_4994

6 november start nieuwbouw De Zweede (bron: website BSC Unisson 6 november 2013)

startbouw1

 

 

Onder het motto “Wij doen het samen in Boekelo” is de Bouwcombinatie MFA Boekelo V.O.F. dan eindelijk echt begonnen met de grondwerkzaamheden t.b.v. de Multi Functionele Accommodatie “De Zweede” op het nieuwe sportpark Boekelo. Woensdag 6 november (vanwege overvloedige regenval 1 dag uitgesteld) noteren we dus als een historische dag in de geschiedenis van Boekelo.

Zoals wel vaker bij de wat grotere projecten, zal ook in dit geval de officiële schop wat later in november in de grond worden gestoken. Zaterdag 9 november a.s. zal rond 9 uur de officiële “eerste schop in de grond” worden verricht.

6-11-13 nieuwbouw 3 6-11-13 nieuwbouw 1 6-11-13 nieuwbouw 2

We gaan bouwen, it gaet oan (20 sept 2013)

1 Rob Stokkers…………..Eindelijk, het lang gehoopte goede nieuws is dan toch nog te melden…………..de kogel is door de kerk…………..er gaat definitief gebouwd worden……………MFA geeft Boekelose Bouwcombinatie opdracht……….start van de bouw 21 oktober 2013……………it gaet oan…………..Voor de (gesproken) “goed nieuws rede” van Voorzitter Rob Stokkers van BSC Unisson……………

imagesCASAU162

“De kogel is door de kerk. It gaet oan, zoals de Friezen zeggen”

“Voor ons nog geen Elfstedentocht, maar we naderen wel de finish van onze eigen Elfjarentocht. We zijn als het ware op de Bonkevaart aanbeland. Er gaat namelijk gebouwd worden.

De bouw van de Multi Functionele Accommodatie kan beginnen. Na vele jaren van touwtrekken, procedures, bestemmingsplannen, tekeningen, overleggen, vergaderen, nogmaals vergaderen, slaan we nu definitief een nieuwe bladzijde om.

Begin september zijn de laatste obstakels op weg naar de nieuwe accommodatie genomen. Alle hobbels zijn geslecht en de Stichting MFA heeft dan ook de Boekelose aannemerscombinatie opdracht gegeven om te starten. De voorbereidingen daarvoor zijn al weer enkele weken in volle gang en er wordt toegewerkt naar een zichtbare start van de bouw op 21 oktober 2013.

Naast kleedruimtes en clubgebouw voor BSC Unisson, biedt het MFA ruimte aan de muziekvereniging, de Dorpsraad en aan commerciële activiteiten, waaronder fysiotherapie en kinderfysiotherapie.

Namens BSC Unisson willen wij iedereen van harte bedanken die heeft bijgedragen aan dit resultaat. Het is nu aan ons allemaal om er een groot succes van te maken, maar dat gaat vast lukken.”

Rob Stokkers, Voorzitter BSC Unisson, Boekelo 20 september 2013

Nog veel meer nieuws en uiteraard de laatste ontwikkelingen over de nieuwbouw, op onze ALV, dinsdag 29 oktober 2013, 20.00 uur De Grobbe
 

Dringende oproep nieuwe Sportpark niet illegaal te betreden (bijgewerkt juli 2013)

Nieuwbouw Niet Betreden

De afgelopen dagen is het in aanbouw zijnde nieuwe Sportpark Boekelo een aantal keren betreden, zonder toestemming van de bouwer en zijn er zelfs zaken vernield . Daarom doet BSC Unisson, mede namens Oranjewoud, de Gemeente Enschede, en de inwoners van Usselo en Boekelo, een dringend beroep op iedereen, om

 

het in aanbouw zijnde Sportpark NIET te betreden, er NIET op te voetballen en er NIET hard op te lopen.

We snappen dat het geduld van velen op de proef wordt gesteld bij het zien van zo’n fraaie accommodatie, maar we doen desondanks een dringend beroep op het gezonde verstand van iedereen om het Sportpark niet illegaal te betreden/bespelen/belopen.

Impressies van het nieuwe complex (mei 2013)

IMG_06460   View 60mfa20

De luchtfoto (LB) is gemaakt door Martijn Scholte van BSC Unisson 4.

Uit de pers: Sportpark Boekelo wordt afgebouwd (bron: Tubantia 6 april 2013; dit is een eerder gepubliceerd bericht)

image-3751643Nu alle bezwaren tegen de voorgenomen bouw van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) ongegrond zijn verklaard wordt volgende maand begonnen met de bouw van dit gebouw bij het nieuwe sportpark Boekelo.

Voorzitter Jan-Martin van Rees van de Stichting MFA is blij dat er nu duidelijkheid is over de toekomst van het MFA. ,,Er is namelijk ook overeenstemming met de bouwcombinatie MFA die door de aannemers Stokkers, Trebbe en Haafkes wordt gevormd. Er is heel bewust voor ondernemingen gekozen die al jaren het verenigingsleven in Boekelo sponsoren. We hopen op 29 april het contract met de drie aannemers te ondertekenen. Dan moet ook de lening van zeven ton bij de stichting Nijmeijer zijn geregeld. En dienst de garantiestelling door het college van B en W te zijn ondertekend.”

In eerste instantie worden alleen de kantine en de kleedkamers gebouwd. Als de wijziging van de bestemming is afgerond kunnen ook de ontbrekende ruimtes worden gebouwd. Hier gaat volgend jaar de dorpsraad vergaderen. En oefenen de muzikanten van muziekvereniging Unisson. Verder wordt de kinderfysiotherapie praktijk Teesinkbeek hier gevestigd.

Alle bezwaren ongegrond verklaard (bron: webmaster @bscunisson.nl 29 maart 2013; dit is een eerder gepubliceerd bericht)

Alle bezwaren mbt de bebouwing (MFA) van ons nieuwe sportpark zijn ongegrond verklaard. Dit betekent dat op het gebied van vergunningen niets ons meer in de weg staat om te beginnen met de bouw.

De onderhandelingen met de bouwcombinatie gaan de laatste fase in en de verwachting is dat ook hier snel (binnen dagen) overeenstemming is.

De gemeente Enschede heeft op 12 maart de garantstelling m.b.t. de benodigde lening voor MFA goedgekeurd. Met die garantstelling kan de stichting MFA de financiering (lening Stichting nalatenschap gebr. Nijmeijer) rondmaken.

De verwachting is dan ook dat er nu zeer snel kan worden begonnen met de bouw!!!

Uit de pers: Sportpark Boekelo loopt opnieuw vertraging op (bron: Tubantia 31 januari 2013; dit is een eerder gepubliceerd bericht)

image-3640058

BOEKELO – En toen was er weer vertraging. De Boekelose sportvereniging BSC Unisson kan daardoor niet met ingang van het nieuwe voetbalseizoen naar het sportpark aan de Boekelosestraat.

Penningmeester Wald Been van de Stichting Multifunctionele Accommodatie (MFA) erkent volmondig dat het veelbesproken gebouw, dat bij het nieuwe sportpark aan de rand van Boekelo moet komen, er deze zomer niet staat. En dus ook niet in augustus in gebruik kan worden genomen. “Maar er zal een clubgebouw komen. Daar heeft het dorp recht op. Ik ga er van uit dat de eerste schop in maart de grond in gaat. En dat het eind dit jaar wordt opgeleverd. Ik hoop dat er dan ook een grote sportzaal aan vast kan worden gebouwd. Maar dat is iets voor een volgende fase.”

De bouw van het gebouw loopt na een vertraging van een jaar dus weer ‘averij’ op. Dit keer van een half jaar. Dat komt door de bezwaren en procedures die tegen de komst van het MFA zijn aangespannen.

Voorzitter Rob Stokkers van BSC Unisson houdt de moed erin. “Ik heb kenners gesproken die zeggen dat die paar maanden vertraging geen consequenties hebben. Anderen hebben daar een andere mening over. Kijk, als de kleedkamers in de zomer klaar zijn en de kantine bijna is opgeleverd, kunnen we misschien over. En anders moeten we halverwege het voetbalseizoen verhuizen.”

Uit de pers: Startsein bouw BSC Unisson (bron: Huis aan Huis 26 augustus 2011; dit is een eerder gepubliceerd bericht)

BOEKELO – Het officiële bouwbord is inmiddels geplaatst, maar maandag 29 augustus om 17.15 uur wordt een officieel startsein gegeven voor de start van de bouw van de nieuwe sportaccommodatie BSC Unisson met daaraan gekoppeld de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Boekelo.
3_34hahintboekelooVerantwoordelijk stadsdeelwethouder Myra Koomen zal samen met alle betrokken partijen uit Boekelo ‘aan een meterslange schop’ gaan. In opdracht van de gemeente Enschede wordt door Oranjewoud Realisatie begonnen met de aanleg van de velden en de infrastructuur. Het ‘opdrachtgeverschap’ voor de bebouwing ligt in Boekelo (Stichting MFA/BSC Unisson/de Woonplaats). De start van de werkzaamheden hebben alleen betrekking op de aanleg van de velden en infrastructuur van de accommodatie. Bedoeling is dat in oktober het gras erin ligt, waarna in december de definitieve oplevering volgt. Aan de voortgang omtrent de bouw van kleedkamers en het clubgebouw (MFA) wordt nog hard gewerkt. Sinds 2004 wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuwe sportvoorziening. Dit naar aanleiding van de vraag om BSC Unisson te huisvesten op een nieuwe accommodatie. Naar aanleiding van een inventarisatie is vervolgens besloten om het nieuwe sportpark te realiseren ten oosten van Boekelo. Al snel ontstond het plan om meerdere verenigingen en organisaties op deze locatie te bundelen en een Multifunctionele Accommodatie (MFA) te realiseren. Deze laatste biedt (naast kleedruimte en clubgebouw voor BSC Unisson) plaats aan o.a. Muziekvereniging Unisson, Muziekschool, Dorpsraad, SKE (kinderopvang) en op termijn Gymnastiekvereniging Unisson (realisatie Sporthal).

Voorstel Gemeenteraad (17-02-2009)

In de Raadsvergadering van 17 februari 2009 werd besluitvorming van de Raad gevraagd aangaande de nieuwe sportaccommodatie. Bijgaand het uitvoerige voorstel aan de Gemeenteraad:

13789_RVS_SPortpark Boekelo.doc

Historische besluitvorming accommodaties Boekelo 2000-2008 (Bijlage 2 bij voorstel Gemeenteraad 17-02-2009)

Onderstaand een document met alle besluiten, verslagen en citaten uit stukken aangaande nieuwbouw accommodatie Sportpark Boekelo in de jaren 2000-2008: