Nieuwe activiteitencommissie wil meer leven in de brouwerij !

Bij BSC Unisson gaat het bijna altijd over voetballen of hardlopen en dat is ook logisch, maar we willen de leden naast de sport meer ontspanning aanbieden. Zo werd in December de playbackshow voor het eerst met veel succes georganiseerd.

Deze is destijds georganiseerd door Egbert Roossink, Remy van der Beek en mijzelf (Arjan Wissink). Verdere activiteiten buiten het voetbal hebben we niet gehad. Daarom heb ik in het voorjaar een voorstel gedaan aan Rob Stokkers om een activiteitencommissie samen te stellen. Rob en tegelijk alle andere bestuursleden vonden dit een goed initiatief. Ik heb er bewust voor gekozen om een commissie van zeven mensen bij elkaar te krijgen zodat een ieder niet bij iedere activiteit betrokken hoeft te zijn. In juli was het zover dat ik een geselecteerd gezelschap van zeven mensen bij elkaar had.

Kortom, vanaf dit seizoen heeft BSC Unisson weer een activiteitencommissie en deze bestaat uit de volgende personen:

Arjan Wissink, Egbert Roossink, Remy van der Beek, Monique Kip, Renate Winters, Wendy Zoetman, Ramona van der Beek.
 

Met elkaar hebben wij op donderdag 23 augustus om de tafel gezeten en bekeken welke activiteiten er in ieder geval op het programma moeten staan.

  • Op vrijdag 23 november zal de eerste activiteit zijn. Vorig jaar was het een groot succes en dus zagen wij geen enkele reden om de playbackshow van het programma af te halen.
  • Kort daarna zullen wij als activiteitencommissie ervoor zorgen dat Sinterklaas op vrijdag 29 november netjes wordt ontvangen op de Grobbe voor onze jongste leden.
  • Op zaterdag 18 januari hopen wij alle E en D spelers op de Grobbe te ontvangen voor een filmavond.
  • Om ook de oudere jeugd wat aan te kunnen bieden zal er op vrijdag 14 maart een speursmokkeltocht worden georganiseerd voor de A, B en C jeugd.
  • De laatste activiteit zal volgend jaar het jaarlijkse Stratentoernooi zijn. Aangezien het aantal enthousiaste organisatoren ook steeds kleiner werd, wij dit komend jaar op ons nemen. Het Stratentoernooi zal plaats vinden op vrijdag 23 mei.

Zo lijkt het allemaal heel wat, maar als er gekeken wordt naar de hoeveelheid werk die er in het organiseren van de activiteiten zit valt het allemaal wel mee. Wij willen echter niet te veel hooi op de vork nemen, maar er juist voor zorgen dat de genoemde activiteiten een groot succes worden! Daarnaast kunnen we ook niet te ver in het voren plannen, want wie kunnen ons vertellen wanneer wij overgaan naar het nieuwe complex? Wellicht komen er nog enkele activiteiten bij, maar dat zullen wij in een later stadium bekijken. Mocht iemand suggesties hebben dan staan wij daar altijd voor open. Deze kun je mailen naar arjanwissink4@hotmail.com of naar recreatie@bscunisson.nl.

De 15 minuten durende film die bovenaan dit bericht kon worden afgespeeld http://www.youtube.com/watch?v=ohIgjRtnYTs is een compilatie van de optredens tijdens de playbackshow van vorig jaar met dank aan Celine Rietman-Spaansen.

Een paar sfeerfoto’s:

playback1playback2playback3playback4

Vanaf deze kant hoop ik dat we met zijn allen een sportief seizoen tegemoet gaan waar we naast het voetballen ook plezier met elkaar hebben.

Bekijk ook onze pagina elders op deze site onder voetbal/organisatie/activiteiten

Sportieve groeten namens de activiteitencommissie, Arjan Wissink.