Teamindelingen jeugd voetbal seizoen 2016-2017

De teamindelingen bij de jeugd voor het seizoen 2016-2017 zijn bekend. De indeling is gemaakt in samenwerking met de Technische Commissie (TC), jeugdleiders en jeugdtrainers. De lijst is deze vrijdagmorgen reeds per mail gecommuniceerd en is in principe definitief, met uitzondering van een paar plaatsen waarmee nog geschoven moet worden.

U ziet dat er nog een aantal vacante posities zijn binnen de leiding van de teams. Wij ontvangen dan ook graag uw reactie om deze vacante posities in te vullen.

In het komende seizoen zijn er op het jeugdcoordinatorschap enkele veranderingen. We hebben de jeugd verdeeld in een bovenbouw (A,B,C,D) en onderbouw (E,F, kabouters). Coördinator voor de bovenbouw is Arjan Wissink en voor de onderbouw Charles Bekkers. Dat betekent dat zij voor spelers/ouders en vereniging het eerste aanspreekpunt zijn. Robert Zoetman zal zich toegaan leggen om de begeleiding van de trainers als technisch jeugdcoördinator.

In de winterstop 2016-2017 gaat de TC met jeugdleiders en trainers kijken of er wijzigingen moeten worden aangebracht. Klik hier voor het volledige bestand Indeling-2016-2017-jeugd-v1.

Mochten er vragen zijn, op- of aanmerkingen, naar aanleiding van deze publicatie, mail deze dan naar onze mailto:voetbal_technischezaken@bscunisson.nlof neem contact op met Arjan of Charles. Alle emailadressen en/of telefoonnummers tref je aan in de contactengids op onze site.