Uitslag enquête duurloop

Tijdens de glühweintraining is er door een aantal (19) mensen een enquête ingevuld m.b.t. de duurloop in het weekend. Na verwerking en analyse van de enquetes is de keuze gevallen op een gezamenlijke duurloop van een uur op de zondag om 09.30 uur vanaf De Grobbe.

De uitkomsten:

De keuze voor de dag was:

 • 5 mensen kiezen voor de zaterdag
 • 10 mensen kiezen voor de zondag
 • 4 mensen kunnen beide dagen

Van de zaterdag (of beide dagen)mensen kiezen er:

 • 5 voor 9.00 uur
 • 2 voor 10.00 uur
 • 2 kunnen zowel ’s morgens als ’s middag

Van de zondag (of beide dagen) mensen kiezen er:

 • 1 voor 8.30 uur
 • 9 voor 9.00-9.30 uur
 • 3 voor 10.00 uur
 • 1 voor na 13.00 uur

Wel/geen begeleiding: 

 • 4 mensen willen graag begeleiding
 • 7 mensen willen af en toe begeleiding
 • 4 mensen vinden begeleiding niet nodig

De meeste mensen geven aan de gezamenlijke duurloop te willen doen voor de gezelligheid, aan de conditie te willen werken en om te trainen voor een doel. Eigenlijk iedereen geeft aan 1 uur (enkelen met uitloop naar 1.30 uur) te willen lopen.

Conclusie/besluit:

Besloten is dan ook om de duurloop op zondagmorgen te doen. Start 9.30 uur bij De Grobbe. Iedereen is welkom, de groep past zich aan de samemstelling aan. Na de training genieten we van een heerlijk kopje koffie/thee in de kantine.