Uitslag poll (1): 18% nog ontevreden over website

De eerste poll “Dit is een goede site”, over hoe U aankijkt tegen onze website, hebben we zojuist afgesloten. Zo’n 80 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 50 uniek en dat zijn mooie aantallen voor een eerste keer. Van de unieke stemmers gaf 82% aan het eens te zijn met de stelling, en 18% was het oneens. We willen deze laatste categorie dan ook vragen om aan te geven waarom U het geen goede website vindt en wat voor verbetering vatbaar is, dan kunnen wij die tips gebruiken om onze website nog verder te verbeteren.

Uitslag:

Stemmen Totaal Eens Oneens
Uitgebracht totaal   79 62 17
Uniek (dubbele niet meegerekend)   49 40   9
Uitgebracht totaal in % 100 78 22
Uniek in % 100 82 18

Opmerking: Uiteindelijk hebben we alle stemmen die vaker dan 1 x zijn uitgebracht slechts 1 x per ip-adres meegeteld (uniek), dus ook het ip-adres dat ’s nachts 7 x “oneens”heeft gestemd, maar ook de dubbele “eens-stemmers”.

Uw tips ter verbetering van de website kunt U sturen naar webmaster@bscunisson.nl

Onze volgende poll “vrijwilligerswerk BSC Unisson moet verplicht worden” komt op 22 april op de site te staan. We hopen dat U weer massaal meestemt.