Belangrijke wijzigingen KNVB: spelerspas en DWF (update)

De komende 3 maanden vinden bij de jeugd 2 grote veranderingen plaats, te weten de invoering van de visuele controle van de spelerspassen en de invoering van het DWF, het digitale wedstrijdformulier, bij de D pupillen en A t/m C junioren.

Controle spelerspassen

Vanaf 1 maart is de verplichte visuele controle van de spelerspas ook van toepassing in de categorie B van het jeugdvoetbal (jongens en meisjes). Hiermee is de laatste fase in werking getreden van de stapsgewijze invoering van deze maatregel. Per 1 maart is de verplichte visuele controle dus een feit in het gehele amateurvoetbal.

  • Visuele controle vindt plaats op het veld voorafgaand aan de wedstrijd, inclusief de dan aanwezige wisselspelers
  • Visuele controle tijdens de wedstrijd van wisselspelers wordt niet meer gedaan
  • Spelers die komen als de wedstrijd al van start is gegaan, worden na afloop gecontroleerd
  • Als er sprake is van bijzondere weersomstandigheden (veel regen; vorst en/of sneeuw) kan de visuele controle binnen plaatsvinden. Dit is in overleg te bepalen door aanvoerders/leiders en scheidsrechters

Laatste fase invoering DWF

De uitlevering van het DWF voor de junioren en D-pupillen in categorie B zal in 4 fases plaatsvinden. Dit zal geschieden in de volgorde D-pupillen, C-junioren, B-junioren en A-junioren. Deze volgorde heeft te maken met het feit dat op dit moment de pieken in het gebruik van het DWF liggen bij + 14.00 uur en + 16.30 uur. Analyse heeft uitgewezen dat de piekbelasting bij de D-pupillen ligt tussen + 9.00 uur tot en met + 12.00 uur. Dit is de reden waarom de KNVB, op dringend advies van Sportlink Services, begint met de uitlevering van de D-pupillen (competitie- en bekerwedstrijden) en vanaf deze leeftijdscategorie naar boven toe verder gaat uitleveren.

  • D pupillen     za 29 maart 2014     BSC Unisson D1, D2
  • C junioren     za 12 april 2014       BSC Unisson C2
  • B junioren     za 19 april 2014       BSC Unisson B1
  • A junioren     za 2 mei 2014          BSC Unisson A1
Inmiddels heeft de KNVB op 19 maart 2014 besloten dat de namen van de assistent-scheidsrechters niet hoeven te worden ingevuld bij bovengenoemde competities, omdat met name bij de pupillen vaak niet-leden (ouders) noodgedwongen vlaggen en er daarom geen lidnummer kan worden ingevuld. Deze maatregel geldt voorlopig alleen voor de rest van dit seizoen. Klik hier voor het volledige KNVB artikel.
 

Klik hier voor de pagina KNVB nieuws elders op deze site.

Meer info is verkrijgbaar bij Henk Baas (wedstrijdsecretaris BSC Unisson), Robert Zoetman (jeugdcoördinator BSC Unisson) of bij Teun van der Velden (scheidsrechterszaken). Voor emailadressen of telefoonnummers onze contactengids.