BSC Unisson voldoet alsnog aan voorwaarden legaat gebroeders Nijmeijer

Mede dankzij de scherpzinnige oplettendheid en de welwillende medewerking van een tweetal dorpsgenoten is BSC Unisson toch in staat gebleken te voldoen aan de voorwaarden van het legaat van de gebr. Nijmeijer.

De voorwaarde m.b.t. de vlag van de vereniging is nu zodanig ingevuld dat enerzijds voldaan wordt aan de eisen uit het legaat en anderzijds recht wordt gedaan aan de historische roots van onze vereniging. In onze laatste Algemene Ledenvergadering van 29 oktober jl hebben de leden al unaniem ingestemd met dit voorstel. Recent is ook door het stichtingsbestuur van “Stichting steunfonds Nijmeijer”, onder het toeziend oog van de notaris, deze oplossing en daarmee de aanvaarding van het legaat door BSC Unisson formeel goedgekeurd. Daar bovenop ondersteunen de beide zusterverenigingen (gymnastiekvereniging Unisson en muziekvereniging Unisson) uit Boekelo  deze oplossing van harte, wat nog eens is bekrachtigd in een formele akkoordverklaring. 

Zo blijkt maar weer dat we in Boekelo samen sterk staan!

Met de aanstaande komst van het MFA De Zweede, dat uiteindelijk “bewoond zal gaan worden” door alle drie verenigingen is dat een zeer positieve constatering. Op die manier kunnen de drie verenigingen (en dus uiteindelijk het hele dorp) nog tot in lengte van jaren de vruchten plukken van de gulheid van de beide broers Nijmeijer.

Rob Stokkers, voorzitter BSC Unisson