Ma 24 oktober 2016 Algemene Leden Vergadering BSC Unisson

Op maandag 24 oktober 2016 zal om 20.00 uur op De Zweede onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden gehouden met, naast de gebruikelijke agendapunten, een visie van Het Bestuur op BSC Unisson 2.0 met o.a. het voorstel een pilot te starten voor bezetting bovenverdieping De Zweede, hoe is het tweede volledige jaar op De Zweede gegaan, de acties rondom de buitenfitnessapparaten en alles wat verder ter tafel komt. Kijk voor de agenda 2016 en de notulen 2015 op de speciale pagina “ALV 2016” in het linker menu op deze site.

Het Bestuur verwacht uiteraard weer een grote opkomst.

Kun je onverhoopt niet, dan is afzeggen wel zo netjes. Dat kun je doen door te mailen naar secretaris@bscunisson.nl o.v.v. “Ik kan niet komen op de ALV 2016 wegens………..”. Jouw afwezigheid wordt dan officiëel opgenomen in de notulen ALV 2016.

Heb je vragen over de komende ALV, dan kun je deze stellen door te mailen naar algemeen_bestuur@bscunisson.nl.