Nieuwe poll (2): Vrijwilligerswerk BSC Unisson moet verplicht worden

Vanaf vandaag kunt U stemmen op onze nieuwe poll (2) “Vrijwilligerswerk BSC Unisson moet verplicht worden”. Net als bij veel andere verenigingen neemt het animo voor vrijwilligerswerk ook bij BSC Unisson af en vrijwilligers zijn nu juist de bouwstenen van een vereniging. In navolging van bv veel hockey-verenigingen speelt BSC Unisson met de gedachte om vrijwilligerswerk in de toekomst mogelijk verplicht te stellen. Denk dan oa aan 2 x per jaar kantinedienst, 1 x per jaar helpen met een activiteit, etc. Nu de nieuwe accommodatie met rasse schreden nadert, staat het vrijwilligerswerk meer dan ooit in de belangstelling.

Onder het motto vele handen maken licht werk vragen we de bezoekers van deze site of ze het eens of oneens zijn met deze stelling. In dit geval bieden we de stemmers ook de mogelijkheid om “neutraal” te stemmen, bv omdat U van mening bent dat verplichting in sommige gevallen wel zou moeten kunnen en in abndere gevallen weer niet.

Of dit daadwerkelijk moet gebeuren in Boekelo, daarover zijn we het nog niet eens. Wel willen we binnenkort het aanmeldingsformulier aan gaan passen met een blok “wat gaan jij of jouw ouders doen voor onze vereniging”. Dit is voorlopig althans nog op vrijwillige basis, om maar eens een woordspeling te gebruiken.

Uiteraard willen we de resultaten van deze poll gaan gebruiken om het vrijwilligersbeleid (nog) beter af te kunnen stemmen op de behoeftes.

Op de poll kan gestemd worden tot 15 mei 2014.