Nog t/m do. 17/12 opgeven voor BSC Unisson Boerenkooltoernooi

Zondag 3 januari 2016 zal na het succes van vorig jaar op De Zweede het tweede BSC Unisson Boerenkool-mix-voetbaltoernooi voor eigen leden worden gehouden, start om 10.00 uur met aansluitend vanaf 16.00 uur de traditionele Nieuwjaarsreceptie. Opgave is mogelijk t/m donderdag 17 december. Dit toernooi staat open voor alle seniorenteams van BSC Unisson (m/v), de Old stars en de A1. Ook individuele seniorenleden kunnen zich opgeven.

Jarenlang werd er bij BSC Unisson een Nieuwjaarswedstrijd gespeeld tussen het eerste elftal en oud-eerste elftal, met aansluitend de nieuwjaarsreceptie. Het animo voor deze wedstrijd nam de laatste jaren sterk af. Reden waarom de activiteitencommissie vorig jaar in het Boerenkooltoernooi een goed alternatief zag. Gezien de opkomst van zo’n 100 deelnemers zijn de leden blijkbaar dezelfde mening toegedaan.

Wij vinden het belangrijk dat bij gelegenheden als een nieuwjaarsreceptie veel leden aanwezig zijn en vinden het mooi als we dit kunnen combineren met een sportieve activiteit. Onze intentie is om de spelers van het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, damesteam, de All Stars en A-elftal te mixen en dan een toernooi te spelen op een half veld.

De deelnemers worden op 3 januari om 10.00 uur op De Zweede verwacht voor koffie en krentenwegge. De teamindeling zal dan volgen en dan hopen wij om 10.45 uur af te kunnen trappen voor het eerste BSC Unisson Boerenkooltoernooi.

Na de laatste wedstrijd zal er hutspot, boerenkool en zuurkool met verschillende vleessoorten voor de deelnemers klaar staan. De kosten van de stamppotten zijn deels voor eigen rekening. De kosten zijn  € 10,00 per persoon en dien je bij opgave te betalen, om zo te voorkomen dat BSC Unisson met de kosten blijft zitten mochten er mensen niet op komen dagen. Na het buffet zal vanaf 16.00 uur de officiële nieuwjaarsreceptie worden gehouden.

Opgeven kan t/m donderdag 17 december via de leider van jouw team!  Iedereen die niet in teamverband actief is bij BSC Unisson, maar wel lid/betrokken is en graag mee wil doen met het toernooi en/of de maaltijd kan zich opgeven door te mailen naar onderstaand mailadres, ook voor vragen en/of opmerkingen: arjanwissink4@hotmail.com.

De leiders dienen alle deelnemende spelers van hun team op het formulier te zetten (dat ze reeds hebben ontvangen) of kunnen als alternatief gebruik maken van onderstaand formulier; het geprinte en ingevulde formulier kan dan ingeleverd worden bij Arjan of in de kantine. Indien je slechts aan 1 van beiden meedoet, dit duidelijk op het formulier vermelden.

Met sportieve groet en tot 3 januari: Irma Kolkman, Fokko van de Molen en Arjan Wissink.

Team:……………………..     Leider:……………………….
Deelnemers Deelnemers
1 9
2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8 16
Totaal bedrag:
Bij opgave het totaal verschuldigde bedrag betalen

boerenkool2016def1