Boekelopers verwelkomen 100ste lid

Nadat het ledental van de Boekelopers een aantal jaren heeft geschommeld rond de 95, is nu dan toch voor het eerst in het bestaan de magische grens van 100 bereikt. Namens het bestuur in de persoon van voorzitter Gerrit Meutstege is, tijdens de glühweintraining op woensdag 7 januari, Michel  van ’t Klooster verwelkomt als 100ste lid.

Inmiddels is volgens de laatste telling het ledental de 100 ruim gepasseerd. 

Namens bestuur en technische staf heten we alle nieuwe leden van harte welkom, en wensen hen veel gezonde en sportieve kilometers toe.

100ste lid Boekelopers