Nieuwjaarsreceptie BSC Unisson druk bezocht

De allereerste nieuwjaarsreceptie op De Zweede op zondag 4 januari werd drukker bezocht dan ooit. Vermoedelijk veroorzaakt door deelnemers aan eveneens het allereerste, en met 100 deelnemers druk bezette, Boerenkool-mix-voetbaltoernooi dat eraan voorafging en de nieuwe accommodatie die mensen blijkbaar nog steeds nieuwsgierig maakt.

Na de huldiging van “de groene pad” als allereerste winnaar (zie het verslag elders op deze site) en het aansluitende, door slager Boon voortreffelijk verzorgde, stamppotbuffet was het woord aan voorzitter Rob Stokkers om het turbulente jaar 2014 nog eens lichtvoetig de revue te laten passeren.

Uiteraard stond Rob stil bij het afscheid van de Grobbe, waar 30 jaar lang werd gevoetbald door eerst BSC en vanaf 2007 door BSC Unisson, en de grandiose opening van De Zweede onder het toeziend oog van meer dan 500 belangstellenden. Veel lof was er ook voor al die vrijwilligers die gedurende de zomer dagelijks op De Zweede te vinden waren om maar op tijd klaar te kunnen zijn voor de opening.

Opmerkelijk noemde Rob het enthousiastme dat na de overgang naar De Zweede binnen de hele vereniging is ontstaan en het opstarten van allerlei nieuwe activiteiten, zoals Pupil van de Week, het Boerenkooltoernooi en het heffen van entree en het verkopen van loten tijdens wedstrijden van het eerste team.

Ook werd stilgestaan bij de verhuizing afgelopen eind december naar De Zweede van de Dorpsraad en de Muziekvereniging Unisson en die van de SKE de komende maand(en).

Tenslotte vroeg Rob de aandacht voor de nabije toekomst op De Zweede, met name voor de onderlinge samenwerking tussen alle bewoners en betrokken partijen die nu zo langzamerhand van start moet gaan en voor fase 3, de Gymnastiekzaal.

Ondanks dat de aankleding van de kantine nog verder gestalte moeten krijgen bleef het nog lang gezellig op De Zweede.

Klik hier voor het volledige album gemaakt door Geertjan Preyde/Folly Klomp.

Onderstaand een foto-impressie.

receptie20151   receptie20152receptie20154   receptie20153