Afgelopen week werden we onaangenaam verrast door het bericht van het overlijden van Wim Nijhuis.

Z´n gezondheid ging weliswaar achteruit, maar dit zagen we toch niet aankomen.

Het is erg treurig dat zo’n positief ingesteld mens met zo’n enorme drive om een bijdrage te leveren aan het verenigingsleven zo vroeg is overleden. Bij BSC Unisson was Wim o.a. zeer actief betrokken bij de binnenploeg op de Zweede. Daarnaast draaide hij (vaak samen met Atty) menig kantinedienst en vroeg je ook bij evenementen niet vaak mis bij Wim.

Kortom een verenigingsmens bij uitstek die altijd bezig was om zaken het beste te regelen (of ritselen) voor zijn verenigingen.

Zijn bekende vrolijke, opgeruimde houding maakte hem tot een graag geziene gast op de Zweede. Regelmatig was het met Wim erg gezellig op dinsdag of donderdag bij de binnen- en buitenploeg en werd er lekker gezeurd over van alles en nog wat. Dat dat nu voorbij is is erg jammer, temeer daar de sporthal (Wim is toch ook vooral een gymnastiek-mens) er nu eindelijk gaat komen.

Het is treurig dat hij dat niet meer mee mag maken.

Wim laat een pijnlijk lege plek na, niet alleen bij BSC Unisson, maar bij vele andere clubs in Boekelo en daarbuiten.

We zullen hem missen, maar niet vergeten.

Wij wensen de familie veel sterkte!

Update 18 mei 2021, 22:27
==================================

Verplaatsing ALV BSC Unisson

De ALV die gepland stond voor 25 mei 2021 wordt verplaatst.
De reden hiervoor is dat wij bij het plannen in de veronderstelling waren dat we eind mei wel weer een ALV op de Zweede konden houden.
Dit is echter nog steeds niet toegestaan en we hechten toch wel heel erg aan een fysieke bijeenkomst. De noodwet die dit verbiedt loopt op 1 juni af.
Wij hopen daarom -mede gezien de goede ontwikkeling van de corona-cijfers- dat er na 1 juni meer mogelijk is.
Vandaar dat we de ALV verplaatsen naar
donderdag 3 juni 20.00 uur
Op deze datum gaat de ALV definitief door.
Mocht een bijeenkomst met meerdere personen dan toch nog niet toegestaan zijn, dan gaan we op 3 juni de ALV volledig online afhandelen.
Met sportieve groet,
Bestuur BSC Unisson
======================================

Beste sportvrienden,
Het bestuur van BSC Unisson nodigt u uit voor de Algemene ledenvergadering. Deze vergadering
wordt gehouden op dinsdag 25 mei 2021 om 20:00 uur in het clubgebouw ‘De Zweede’ aan de
Boekelosestraat 275 in Boekelo.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering 29-06-2020
4. Financiën
a. Verslag penningmeester seizoen 2019-2020
b. Verslag kascommissie
c. Voorlopige cijfers 2020-2021
d. Contributie
e. Vaststelling begroting 2021-2022
5. Benoeming bestuursleden
a. Secretaris: aftredend en herkiesbaar Rico Jalink
b. Afdeling voetbal: aftredend en herkiesbaar Bennie Brinkman
c. Voor de vacante posities van algemeen lid stelt het bestuur voor te benoemen de
heer Timothy Sealy.
Tegenkandidaten voor bovengenoemde functies dienen uiterlijk drie dagen voor de
vergadering schriftelijk bij het secretariaat te zijn ingediend. De kandidaatstelling dient
door tenminste vijf leden te worden gesteund, terwijl een door de kandidaten een
ondertekende akkoordverklaring moet zijn bijgevoegd.
6. Uitbreiding MFA
7. Huldiging leden
8. Rondvraag
9. Sluiting

Wij rekenen op Uw komst!
Met sportieve groet,
Namens het Bestuur BSC Unisson
Rico Jalink
Email: secretaris@bscunisson.nl

Benieuwd of survivalrun iets voor jou is? Of weet je dit al zeker, maar moet je de basistechnieken🐒 nog onder de knie krijgen? In vier lessen word jij opgeleid om in te stromen in de reguliere trainingen. Op zaterdag 17 april start de Boekelopers survival clinic weer en we hebben nog plekken beschikbaar! We hebben plek voor maximaal 8 personen en vol=vol.

Inschrijven kan via https://survival.bscunisson.nl/beginnersclinic-survivalrun/ of stuur een mail naar survivalrun@bscunisson.nl voor meer vragen.

Uiteraard alles volgens de geldende richtlijnen van het RIVM

Corona? Ja, Corona….We hadden gehoopt er nu zo langzamerhand wel vanaf te zijn, maar helaas, het duurt nog even.

Ondertussen gaat bij BSC Unisson een aantal zaken al bijna als ‘business-as-usual’ door. De lopers en Survivalaars kunnen binnen grenzen nog redelijk hun ding doen. Voor de afdeling voetbal ligt dat wat anders, alhoewel….

De jeugd traint en ook de selectie en sommige (!) senioren werken hun trainingen af binnen de normen van het Corona-beleid.
Maar voor de rest is het kommer en kwel en staat alles stil. Geen bruisend verenigingsleven voorlopig. De kantine is en blijft dicht en verder activiteiten zijn er ook niet veel.

Het is een moeilijke tijd waar we toch met zijn allen door moeten.

En dat doen we inderdaad ook met zijn allen. Het verheugt ons erg dat iedereen “gewoon” haar/zijn contributie betaalt en ook onze sponsoren voelen zich zodanig betrokken bij ons dat we ook daar goed op verder kunnen bouwen.

Dank daarvoor!

Dat biedt alleen maar meer hoop en vertrouwen voor de toekomst.

Want wij zijn als bestuur, samen met verschillende commissies, niet stil blijven zitten. Nee, wij hebben de kans aangegrepen om een aantal structurele zaken verder te verbeteren waardoor we nog sterker uit deze periode komen. Zo hebben we de achterstand in de financiële administratie niet alleen volledig weggewerkt, maar heeft er ook een grondige herstructurering plaatsgevonden van onze financiële structuur. De komende tijd gaan we deze lijn doorzetten door de complete AO (Administratieve organisatie) van BSC Unisson (incl. afdelingen) verder te verbeteren en processen verder aan te scherpen. We denken daarmee bestuurlijk en organisatorisch helemaal klaar te zijn voor de toekomst.

Samen met het bestuur MFA houden we een goede vinger aan de pols voor wat betreft Corona steunmaatregelen vanuit de overheid. Mede daardoor staan we er (ook financieel) nog best goed voor!

Die sporthal gaat er komen!

Wat we ook samen met het bestuur MFA doen is de “weg naar de sporthal bewandelen”. Want die gaat er echt komen. De laatste maanden is daar  door verschillende personen binnen bestuur MFA keihard aan gewerkt. De definitieve tekeningen zijn afgetikt en het zal niet lang meer duren voordat de schop de grond in gaat.

 

Kortom, het lijkt nu nog even doorbijten, maar de eerste lente-signalen dienen zich (letterlijk en figuurlijk) onmiskenbaar aan. En als de zon dan straks eindelijk doorbreekt en “de wereld weer open gaat”………

Dan zijn wij er klaar voor!

 

Bestuur BSC Unisson

Met het budget, bij elkaar gelopen door de Boekelopers tijdens de kerst estafette, zijn door bouwbedrijf Stokkers de zo gewenste kuchschermen voor Stichting Open Ouderenwerk Boekelo inmiddels gemaakt. Een select gezelschap van Boekelopers en bouwbedrijf Stokkers heeft de schermen gisteren aangeboden. Zoals jullie kunnen zien zijn bij deze gelegenheid de schermen direct getest en goed bevonden. Stichting Open Ouderenwerk Boekelo is erg blij met deze gift en kan daardoor op korte termijn weer starten met de computercursus.
Langs deze weg wil de organisatie van de estafette en Stichting Open Ouderenwerk Boekelo nogmaals alle donateurs en deelnemers hartelijk danken voor hun inspanning en bijdrage.

Besturen, trainers en commissies.

Sportvrienden,

Wat leven we in een bijzondere tijd. Geen of aangepaste trainingen, geen wedstrijden, geen biertje of colaatje op De Zweede. En nu met de totale lockdown al helemaal niet meer. Als bestuur zijn we achter de schermen ons toch zo goed mogelijk aan het voorbereiden op de herstart van de activiteiten. De kostenteller van de club loopt echter door. We hebben wat steun gehad van de overheid, maar zonder inkomsten uit de kantine wordt het ook voor ons een moeilijke situatie.

Fantastisch is het dan om te zien dat al onze leden de contributie trouw blijven doorbetalen. Best een dingetje, niet voetballen/trainen, niet hardlopen op de baan en maar beperkt survivallen en toch gewoon betalen. Petje af voor jullie allemaal! Goed om te ervaren dat we in deze bijzondere tijd naast elkaar blijven staan, om er samen doorheen te komen. Dit alles om, zodra het weer kan in 2021 er een uitzonderlijk sportief, gezond en gezellig jaar van te kunnen maken. Het vaccin is onderweg, dus nog even volhouden met z’n allen.

Ondertussen zijn jeugdtrainers en -leiders druk bezig om jeugdtrainingen zo goed mogelijk door te laten gaan. Er zijn al  online voetbalquizzen geweest en de lopers hebben naast een online bingo ook een digitale fotowedstrijd op de rol staan. Ook wordt er door hen in plaats van de Kerstcross een Kerst/Nieuwjaarsestafette georganiseerd.

Kortom, we blijven elkaar opzoeken, ook al moet het dan online. Voor sponsoren blijven wij een interessante partij , niet in de laatste plaats door het niet aflatende enthousiasme van onze sponsorcommissie, die ook in deze tijd vrolijk doorgaat. Dat geldt ook voor de buiten- en de binnenploeg die er voor blijven zorgen dat alles op De Zweede er fantastisch uit blijft zien.

Kortom, een club om trots op te zijn en een club waar je bij wilt horen. Dat blijkt weer eens te meer.

Dus laten we met zijn allen nog even vol houden: het is zo 2021 en dan kon het wel eens heel snel gaan. Voor de komende periode wensen we jullie allen fijne feestdagen en een voorspoedig (virusvrij) 2021. Nogmaals onze grote dank en waardering voor jullie steun. Op zo’n manier kan geen enkel virus ons als club eronder krijgen.

Een sportieve groet, wij blijven rekenen op jullie allemaal!

Bestuur BSC Unisson